Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání dne 4.4.2005

USNESENÍ

ze 7. jednání rady města, konaného dne 4.4.2005 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města:

53/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 41, 42, 45, 46, 47, 49, 48, 51/2005. Prodlužuje termín usn.č. 50/2005 do 18.4.2005.

54/2005 SCHVÁLILA navýšení cen vstupného na koupaliště a za parkovné u kostela dle návrhu.

55/2005 SCHVÁLILA žádost sl. Lenky Zavadilové o schválení pronájmu bytu sl. Věře Novákové, bytem Raspenava 119 na dobu 2 měsíců. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 18.4.2005

56/2005 VZALA NA VĚDOMÍ informaci ČEZ o přerušení dodávky elektrické energie dne 21. dubna 2005 od 7,30 do 11,30 hodin v Klášterní ulici.

57/2005 PROJEDNALA žádost p. Hrabajové o přidělení bytu v čp. 387 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Termín: 18.4.2005

58/2005 VZALA NA VĚDOMÍ dopis manželů Modlitbových ohledně odstoupení od koupi pozemku p.č. 1157. Ukládá starostovi předat odstoupení od smlouvy zastupitelstvu města. Termín: 4.5.2005

59/2005 VZALA NA VĚDOMÍ návrh na uzavření MŠ a ŠJ v době letních prázdnin s tím, že rozpis ihned zveřejní vedení ZŠ ve všech zařízeních.

60/2005 VZALA NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILA žádost Českého Telecomu o pronájem 24 m2 veřejné plochy pro přenosový vůz ČT na zajištění přímého přenosu ve dnech 7. a 8.5.2005 za cenu běžnou. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

61/2005 PROJEDNALA tíživou situaci ve sběru plastů (přeplněné kontejnery) a ukládá starostovi a místostarostovi v dané věci jednat a informovat radu na příštím jednání.Termín: 18.4.2005

62/2005 PROJEDNALA havarijní stav povrchu komunikací v Klášterní ulici. Ukládá starostovi jednat o nápravě se Správou a údržbou silnic.Termín: 18.4.2005

63/2005 PŘIDĚLUJE byt o vel. 1 + 0 v čp. 387 p. Pavlačkovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele.Termín: 18.4.2005

64/2005 VZALA NA VĚDOMÍ výsledek ankety o solení:
ANO 200 hlasů
NE 121 hlasů

UKLÁDÁ starostovi předat výsledky ankety ZM.

16.2.2007 13:30:09 | přečteno 761x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load