Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání dne 21.3.2005

USNESENÍ

ze 6. jednání rady města, konaného dne 21.3.2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

41/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/2005.

42/2005 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/
Zprávu hasičského sboru
2/ Zprávu Policie ČR, obvodní oddělení Hejnice

43/2005 UKLÁDÁ vedoucímu zařízení kina a divadelní přístavby provést znovu inventarizaci majetku a to fyzickou. Termín: 30. dubna 2005. Výsledky předložit MěÚ.

44/2005 SCHVÁLILA zprávu o inventarizaci majetku a ukládá starostovi předložit zprávu ZM dne 4. května 2005.

45/2005 PROJEDNALA žádost o prominutí poplatku za rek. a lůžkovou kapacitu Penzionu v Jizerských horách, Ferdinandov 511 s konstatováním, že vyřízení této žádosti ji nepřísluší a předá ji MěÚ k vyřízení.

46/2005 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 1/2005- mzdové náklady pro kronikářku města v částce 13.000,- Kč na rok 2005.

47/2005 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 2/2005 jako odměnu za dopsání kroniky za chybějící léta ve výši 10.000,- Kč.

48/2005 PROJEDNALA žádost p. Špidlena o přidělení místa výběrčího parkovného od 16.4.2005 a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a sepsat s ním dohodu. Termín: 4.4.2005

49/2005 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 3/2005 na částku 1.500,- Kč na převod 8 infotabulí od Euroregionu Nisa.

50/2005 VZALA NA VĚDOMÍ poruchu výtahu v čp. 617 s tím, že je vyhořelý motor. Předpokládaná oprava do 1 týdne. Ukládá starostovi ve věci dále jednat.

51/2005 VZALA NA VĚDOMÍ postup starosty při výběrových řízení a postup schválila. UKLÁDÁ starostovi v jednání pokračovat.

52/2005 VZALA NA VĚDOMÍ a schvaluje kontrolu hospodaření města za rok 2004. Ukládá starostovi výsledky kontroly předat ZM.

16.2.2007 13:29:06 | přečteno 834x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load