Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání dne 7.3.2005

USNESENÍ

z 5. jednání rady města, konaného dne 7.3.2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

30/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 20, 27, 28, 29/2005.

31/2005 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Vyhodnocení podnětů ZM - starosta
2/ Informace o zajištění schválených investičních akcí - starosta

32/2005 PROJEDNALA žádost Klubu přátel hudby o příspěvek na varhanní koncerty pro letošní rok. Rada schválila příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 21.3.2005

33/2005 SCHVÁLILA žádost MŠ, SOUL a ZŠ o pronájem kina na akci Den učitelů za obvyklých podmínek. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.

Termín: 21.3.2005

34/2005 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost mateřského centra Mateřídouška o propůjčení pozemku 10 x 2 m v areálu DPS pro pěstování různých druhů rostlin.Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.3.2005

35/2005 PROJEDNALA žádost p. Szotkowského a k žádosti se vyjádří po shlédnutí pozemku, což v zimních měsících nelze. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.3.2005

36/2005 PROJEDNALA žádosti p. Michla a p. Nového o prodej pozemku, v současné době nelze žádosti vyhovět. Rada opět konstatuje, že je třeba tuto situaci řešit komplexně. Ukládá místostarostovi v této věci jednat.Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.3.2005

37/2005 PROJEDNALA přidělení bytů v hasičské zbrojnici a byty přiděluje p. Hamáčkovi a p. Tulachovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvy a uvědomit žadatele. Termín: 21.3.2005

38/2005 SCHVÁLILA žádost o výměnu bytu p. Kellerová, Hejnice čp. 531 a p. Zimová, Hejnice čp. 300. Ukládá p. Štěpánové sepsat nové nájemní smlouvy a uvědomit jmenované. Termín: 21.3.2005

39/2005 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost sl. Reginy Krausové o povolení prodloužení pronájmu bytu v čp. 601 p. Lukáši Launovi a sl. Michaele Maturové na dobu 1 roku. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.3.2005

40/2005 SCHVÁLILA znění ankety pro volbu solení komunikací ve městě. Anketa proběhne nejpozději do 31.3.2005. Lístky budou zaslány všem občanům poštou. Ukládá tajemníkovi anketu zajistit. Termín: ihned

16.2.2007 13:27:54 | přečteno 783x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load