Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

23. jednání dne 12.12.2005

USNESENÍ

ze 23. jednání rady města Hejnice, konaného dne 12.12. 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

235/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 218, 224, 219, 226, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234/2005.

236/2005 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Zprávu o zhodnocení činnosti RM a ZM za rok 2005
2/ Informaci o přípravě ZM

237/2005 SCHVÁLILA dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy ze dne 3.2.2004 uzavřené mezi Městem Hejnice a Městem Frýdlant o výkonu přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích. UKLÁDÁ starostovi dodatek smlouvy uzavřít. Termín: ihned

238/2005 SCHVÁLILA uzavření úřadu ve dnech 29. a 30. prosince 2005 z důvodu čerpání dovolené.Ukládá tajemníkovi uvědomit veřejnost. Termín: ihned

239/2005 SCHVÁLILA přidělení bytu v čp. 532 o velikosti 3 + 1 rodině Káraszových. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 20.12.2005

240/2005 PROJEDNALA žádost manželů Novákových o přidělení bytu v domě čp. 532 a žádost zamítla z důvodu, že byt byl přidělen jiným žadatelům.

UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 20.12.2005

241/2005 PROJEDNALA žádost manželů Lányiových o přidělení bytu v domě čp. 532 a žádost zamítla z důvodu, že byt byl přidělen jiným žadatelům. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 20.12.2005

242/2005 UKLÁDÁ starostovi, na základě četných stížností na rodinu Jirošových, o vzniklém stavu jednat s hygienou. Termín: 20.12.2005

243/2005 PROJEDNALA žádost Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s. o finanční příspěvek a ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět, že pokud budou mít akci na katastru Hejnic, daná problematika bude otevřená. Termín: 20.12.2005

244/2005 PROJEDNALA žádost Mateřského centra Mateřídouška o souhlas s propůjčením prostor dne 6. ledna 2005 v mateřském centru na regionální setkání MC v kraji a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 20.12.2005

245/2005 VZALA NA VĚDOMÍ dopis p. Růženy Hlubůčkové o odstoupení od smlouvy o prodeji domu čp. 221a ukládá starostovi předložit ZM. Termín: 14.12.2005

246/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost o změnu ÚP a žádost odkládá do provedení změny. Ukládá tajemníkovi zveřejnit v periodikách a na úřední desce příjem návrhů fyzických i právnických osob na změnu ÚP a uvědomit žadatele.Termín: 31.12.2005

247/2005 VZALA NA VĚDOMÍ, že Hejnický zpravodaj bude od nového roku vydáván v jiné tiskárně.

248/2005 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 15/2005 ve výši 20.000,- Kč na zakoupení vánočního osvětlení.

249/2005 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 14/2005 ve výši 15.000,- Kč na zhotovení 4 ks praporu města.

250/2005 VZALA NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření č. II/2005 ve výši 500.000,- Kč - dotace na sociální zařízení v ZŠ a ukládá starostovi předložit rozpočtové opatření ke schválení ZM.

251/2005 PROJEDNALA návrhy p. Hilmarové na využívání prostor v DPS a tyto zamítla. Ukládá p. tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 20.12.2005

16.2.2007 13:51:10 | přečteno 802x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load