Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

22. jednání dne 28.11.2005

USNESENÍ

z 22. jednání rady města Hejnice, konaného dne 28.11. 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

218/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 201, 203, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 205, 206, 207, 208, 209, 215, 217/2005.

219/2005 SCHVÁLILA záměr odprodat pozemek p.č. 927/9 za cenu 60,- Kč za l m2. Ukládá tajemníkovi záměr zveřejnit dle zákona. Ukládá starostovi předložit odprodej ke schválení ZM. Termín: zveřejnění: ihned, předložení ZM: 14.12.2005

220/2005 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění místních daní a poplatků a ukládá starostovi předložit zprávu ke schválení ZM. Termín: 14.12.2005

221/2005 SCHVÁLILA úpravu rozpočtu za rok 2005 a ukládá starostovi předložit zprávu ZM. Termín: 14.12.2005

222/2005 SCHVÁLILA návrh rozpočtu na rok 2006 a ukládá starostovi předložit návrh ke schválení ZM. Termín: 14.12.2005

223/2005 PROJEDNALA návrh rozpočtového výhledu města do roku 2008 a ukládá starostovi předložit návrh ZM. Termín: 14.12.2005

224/2005 VZALA NA VĚDOMÍ výsledky kontroly Státního fondu rozvoje bydlení na objekt čp. 5, bez závad. Termín: 14.12.2005

225/2005 PROJEDNALA zápis z kontroly společných prostor v domech města, kterou provedl kontrolní výbor a ukládá starostovi předložit zápis ZM. Termín: 14.12.2005

226/2005 PROJEDNALA žádost p. Marty Korandové o výměnu bytu v domě DPS a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 12.12.2005

227/2005 VZALA NA VĚDOMÍ volby školské rady v ZŠ a ukládá starostovi předložit jmenování ke schválení ZM. Termín: 12.12.2005

228/2005 PROJEDNALA nabídku firmy Studio Plus Liberec o natočení filmu o Hejnicích a o toto nemá zájem. Ukládá tajemníkovi uvědomit firmu. Termín: 12.12.2005

229/2005 PROJEDNALA návrh na schválení odměny pro ředitele přísp. organizace ZŠ Hejnice a návrh schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit ZŠ. Termín: 12.12.2005

230/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost Jizerského fotoklubu, o.s. Rozhodnutí odkládá a ukládá tajemníkovi pozvat předsedu fotoklubu na jednání ke starostovi města. Termín: 12.12.2005

231/2005 PROJEDNALA žádost p. Marcely Vysloužilové o přidělení bytu o velikosti 1 + 1 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 12.12.2005

232/2005 SCHVÁLILA návrh tajemníka MěÚ k udělení mimořádných odměn vedoucím odborů. Ukládá finančnímu odboru odměny vyplatit. Termín: 12.12.2005

233/2005 PŘIDĚLUJE byt v DPS č. bytu 2, vel. 1 + KK p. Bohumilu Špeciánovi. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu. Termín:12.12.2005

234/2005 PŘIDĚLUJE byt v čp. 515 o velikosti 1 + KK p. Jiřímu Knoblochovi. Ukládáp. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat novou nájemní smlouvu.

16.2.2007 13:50:10 | přečteno 740x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load