Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21. jednání dne 14.11.2005

USNESENÍ

z 21. jednání rady města Hejnice, konaného dne 14.11. 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

201/2005PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/2005.

202/2005 SCHVÁLILA investiční akce na rok 2006. Ukládá starostovi návrh předložit ke schválení ZM. Termín: 14.12.2005

203/2005 VZALA NA VĚDOMÍ informaci tajemníka o zajištění inventarizace majetku za rok 2005.

204/2005 ROZHODLA v objektech, které doporučí kontrolní komise, zavést úklidovou službu.Termín: průběžně. Zodpovídá: starosta, místostarosta

205/2005 SCHVÁLILA uzavření úřadu dne 18.11.2005, p. tajemník zajistí zveřejnění. Termín: ihned

206/2005 PRODLUŽUJE smlouvu Jablonecké teplárenské na dodávku tepla o jeden rok. Ukládá starostovi prodloužení smlouvy zajistit. Termín: 28.11.2005

207/2005 PROJEDNALA žádost Penzionu Ferda o umístění orientačních cedulí a žádost schválila s tím, že cedule budou rozměrově i barevně stejné jako ty stávající. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 28.11.2005

208/2005 PROJEDNALA žádost manželů Sokolových o povolení zasklení lodžie a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 28.11.2005

209/2005 PROJEDNALA žádost Zemanových o odprodej pozemku p.č. 927/9 o výměře 369 m2 a se záměrem odprodat pozemek souhlasí. Ukládá komisi ŽP, aby navrhla radě cenu za pozemek. Termín: 28.11.2005

210/2005 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. I/2005 - týkající se účelové dotace na dávky státní sociální podpory ve výši 12.000,- Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje.

211/2005 VZALA NA VĚDOMÍ kontrolu z Krajského úřadu Libereckého kraje provedenou v základní škole, bez závad.

212/2005 VZALA NA VĚDOMÍ výsledky provedené kontroly matričních dokladů a evidence CP, bez závad.

213/2005 VZALA NA VĚDOMÍ výsledky kontroly přezkoumání hospodaření města, bez závad.

214/2005 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o provedené kontrole Finančním úřadem - správa dotací.

215/2005 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost p. Matury o výměnu bytu č. 5 v domě čp. 5 za větší byt v tomto domě, byt č. 20Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomitžadatele.Termín: 28.11.2005

216/2005 PŘIDĚLUJE byty:
-
byt č. 4 v domě čp. 5 p. Kateřině Petříčkové s dítětem
- byt č. 5 v domě čp. 5 p. Lukáši Jelínkovi
- byt o velikosti 1 + 0 v domě čp. 601 p. Vlastimilu Peškovi
- byt o velikosti 1 + KK v domě čp. 495 p. Janě Sochorové
- byt o velikosti 1 + 1 v čp.531/3 p. Naděždě Dobešové
- byt o velikosti 1 + 1 v čp. 531 p. Alžbětě Salačové
- byt o velikosti 1 + 1 v čp. 598 p. Petru Grimovi

217/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost sl. Bulíčkové o přidělení bytu v současné době už není žádný volný byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 28.11.2005

16.2.2007 13:49:09 | přečteno 731x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load