Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20. jednání dne 31.10.2005

USNESENÍ

z 20. jednání rady města Hejnice, konaného dne 31.10. 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

185/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:175, 176, 137, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184/2005.

186/2005 VZALA NA VĚDOMÍ :
1/ Činnost Frýdlantské vodárenské za r. 2005
2/ Činnost LIAD Liberec a výhled do r. 2006
3/ Činnost Mikroregionu Frýdlantsko
4/ Zprávu o činnosti SBH a MH v r. 2005

187/2005 Rada města konstatovala špatný stav komunikace č. 290 (krajnice), ukládá starostovi vyzvat k nápravě Správu a údržbu silnic. Termín: 14.11.2005

188/2005 PROJEDNALA stížnost nájemníků DPS a ukládá vedoucímu služeb zvednout teplotní křivku o 2 stupně.

189/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Eriky Neumanové o výměnu bytu za větší v čp. 5 ažádost zamítla, předává žádost bytovému úseku. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 14.11.2005

190/2005 VZALA NA VĚDOMÍ dopis o odmítnutí bytu v čp. 5 p. Alžběty Hnikové a tím se její žádost ruší, pokud bude chtít mít žádost, musí podat novou. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 14.11.2005

191/2005 VZALA NA VĚDOMÍ vyjádření KSSLK, že sev zimním období r. 2005 - 2006 nebude provádět v Hejnicích chemický posyp. Ukládá starostovi předložit vyjádření ZM.

192/2005 PROJEDNALA žádost p. Vladimíra Brzka, Lázně Libverda o přidělení bytu 1 + 0 z rodinných a zdravotních důvodů a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 14.11.2005

193/2005 PROJEDNALA žádost p. MUDr. Aleny Hejcmanové o změnu nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 445 a souhlasí s uzavřením smlouvy nové na dobu určitou do 31. prosince 2012 z důvodu ochrany investic žadatelky. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Ukládá středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. Termín: 14.11.2005

194/2005 PROJEDNALA a ZAMÍTLA žádost o přidělení bytu v DPS p. Jarošové, Jindřichovice p. Smrkem. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 14.11.2005

195/2005 PROJEDNALA žádost o prodloužení nájemní smlouvy v čp. 617 Hejnice MC Mateřídouška a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Termín: 14.11.2005

196/2005 PROJEDNALA žádost p.Fraňkové, p. Maršálkové a dalších občanů o vykácení nebezpečných topolů za žel. přejezdem směrem na Skřivánek. Ukládá místostarostovi žádost projednat se správním odborem MÚ. Termín: 14.11.2005

197/2005 PROJEDNALA žádost p. Kučerové o přidělení bytu a žádost zamítla. Domnívá se, že byt v čp. 529 o vel. 1 + 2 je pro rodinu dostačující. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 14.11.2005

198/2005 PROJEDNALA žádost manž. Káraszových o přidělení bytu a v současnosti nemá volný byt o dostačující velikosti, žádost je předána bytovému úseku. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 14.11.2005

199/2005 PROJEDNALA žádost p. Dobešové o přidělení bytu a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 14.11.2005

200/2005 PŘIDĚLUJE byty v domě čp. 5 Hejnice:
- byt č. 18 o velikosti 1 + KK slečně Lucii Zlatohlávkové, bytem Hejnice 581
- byt č. 5 o velikosti 1 + KK p. Lukáši Maturovi, bytem Hejnice 538
- byt č. 3 o velikosti 2 + 1 sl. Věře Humlové s druhem, bytem Hejnice 191
- byt č. 25 o velikosti 2 + KK p. Pavlu Zedníkovi a sl. Stanislavě Makové, bytem Hejnice 601
- byt č. 11 o velikosti 2 + KK p. Lubomíru Konývkovi, bytem Hejnice 495. Ukládá p. Štěpánové sepsat nové nájemní smlouvy a uvědomit žadatele. Termín: 14.112005

16.2.2007 13:48:04 | přečteno 1005x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load