Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání dne 17.10.2005

USNESENÍ

z 19. jednání rady města Hejnice, konaného dne 17.10. 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

175/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 167, 168, 169, 170/2005. Prodlužuje termín usn.č. 137/2005 do 31.10.2005.

176/2005 PŘIDĚLUJE 35 bytů v domě čp. 5, viz příloha, ostatní žádosti zůstávají v seznamu uchazečů o byt.

177/2005 PŘIDĚLUJE byt o vel. 1 + 2 v čp. 532 po manž. Coubalových p. Žanetě Květové. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatelku. Termín: 31.10.2005

178/2005 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 0 v objektu čp. 387 p. Lukáši Blažkovi. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 31.10.2005

179/2005 SCHVÁLILA žádost pp. Fajakové a Lesákové o pronájem nebytových prostor v domě čp. 598 od 1.1.2006 k provozování živnosti „mandlování prádla a modeláž gelových nehtů“. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelky. Termín: 31.10.2005

180/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost Jednoty Bratrské o ukončení pronájmu městského kina ke dni 31.10.2005 a s ukončením souhlasí. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 31.10.2005

181/2005 PROJEDNALA žádost p. Sirůčka, Kavárna Hejnice o souhlas s uskladněním dřevěných lavic v hale města a pronájem schválila za poplatek. Ukládá starostovi jednat o výši poplatku. Termín: 31.10.2005

182/2005 PROJEDNALA žádost p. Stanislavy Wesselé o odprodej pozemku p.č. 888/17 o výměře 176 m2 a ukládá starostovi předložit odprodej ke schválení ZM a tajemníkovi záměr města zveřejnit dle zákona. Termín: 31.10.2005

183/2005 PROJEDNALA žádost p. Václava Chaloupky o pořádání prodejních trhů v r. 2006 jedenkrát v měsíci a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 31.10.2005

184/2005 PROJEDNALA žádost pp. Chovancové, Šoltové a Kobrové o úpravu chodby v čp. 598 a žádost zamítla s tím, že pokud chtějí zlepšit dané prostředí mohou na vlastní náklady - slouží k jejich podnikání. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 31.10.2005

16.2.2007 13:46:59 | přečteno 974x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load