Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18. jednání dne 3.10.2005

USNESENÍ

z 18. jednání rady města Hejnice, konaného dne 3.10. 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

167/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.159, 160, 109, 117, 144, 146, 161, 166, 148, 162, 163, 164, 165/2005. Prodlužuje termín usn.č. 137/2005 do 31.10.2005.

168/2005 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Vyhodnocení turistické a rekreační sezony 2005
2/ Informace o plnění místních daní a poplatků
3/ Postup investičních akcí
4/ Nezaměstnanost ve městě

169/2005 ROZHODLA, že nájemné u nově uzavíraných nájemních smluv na byt 1. kategorie v majetku města je 21,- Kč/m2. Stanovila pro přidělení bytů v čp. 5 nájemné ve výši 31,- Kč/m2.

170/2005 PROJEDNALA žádost hasičů o povolení pořádání akce „Memoriál Čeňka Pantůčka“ dne 8.10.2005 včetně dočasného uzavření místní komunikace a akci schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 8.10.2005

171/2005 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 2 v čp. 596 p. Boženě Táborské a p. Karlu Pačesovi. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 31.10.2005

172/2005 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 3 v čp. 532 rodině Coubalové. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 31.10.2005

173/2005 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1 + 1 (2. patro) v čp. 598 p. Janě Kubáčkové s dítětem. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 31.10.2005

174/2005 PŘIDĚLUJE byt o velikosti 1+ 1 (3. patro) v čp. 598 p. Martinu Bakovi. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 31.10.2005

16.2.2007 13:45:50 | přečteno 752x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load