Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

17. jednání dne 19.9.2005

USNESENÍ

ze 17. jednání rady města Hejnice, konaného dne 19. září 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

159/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 157/2005. Prodlužuje termín usn.č. 137, 148/2005 do 3. října 2005.

160/2005 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Informaci o činnosti hasičů
2/ Informaci o přípravě zastupitelstva města

161/2005 SCHVÁLILA změnu názvu ZŠ Hejnice na Základní škola a Mateřská škola Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace. Ukládá starostovi předložit změnu ke schválení ZM dne 21.9.2005. Termín: 21.9.2005

162/2005 PROJEDNALA žádost sl. Kateřiny Janouškové o přidělení bytu v objektu čp. 5. Rada v této době ještě tyto byty nepřiděluje, bude zařazena k dalším žádostem. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 3.10.2005

163/2005 PŘIDĚLUJE byt o vel. 2 +1 v čp. 598 rodině Maternových. Ukládá tajemníkovi uvědomit ostatní žadatele, že byt byl přidělen jinému žadateli. Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit Maternovi.

164/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost o zajištění zákazu vjezdu motorových vozidel na úzkou cestu, která vede k rybníku u Penzionu Hubert na Ferdinandově a ukládá starostovi a místostarostovi věc na místě řešit. Informovat radu na příštím jednání. Termín: 3.10.2005

165/2005 PROJEDNALA opakovanou žádost manž. Juščákových na pokácení nebo prořezání stromu. Pokácení stromu nelze. Na prořezání a úpravě koruny pověřuje starostu, aby se dohodl se žadateli o úhradě nákladů za odborný zásah. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a pozvat je ke starostovi na jednání. Termín: 3.10.2005

166/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Růženy Hlubůčkové o koupi domu čp. 221 a ukládá starostovi předložit ke schválení ZM. Termín: 21.9.2005

16.2.2007 13:44:47 | přečteno 733x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load