Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16. jednání dne 5.9.2005

USNESENÍ

z 16. jednání rady města Hejnice, konaného dne 5. září 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

143/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.109, 117, 124, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142/2005. Prodlužuje termín usn.č. 137/2005 do 19.9.2005.

144/2005 PROJEDNALA odprodej domu čp. 221, navrhuje ZM ke schválení odprodej za cenu 500.000,- Kč. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města nemovitost odprodat. Ukládá starostovi předložit odprodej ZM dne 21.9.2005. Termín: zveřejnění: ihned ZM: 21.9.2005

145/2005 PŘIDĚLUJE garsonku v objektu čp. 387 slečně Marie Novotné. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit obě žadatelky. Termín: 19.9.2005

146/2005 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění rozpočtu města za I. pololetí 2005. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM dne 21.9.2005.

147/2005 VZALA NA VĚDOMÍ informaci místostarosty o připravenosti města na zimní údržbu.

148/2005 UKLÁDÁ tajemníkovi řešit porušování vyhlášky města č. 1/2003.

149/2005 PROJEDNALA stížnost občanů na nekvalitně opravené komunikace ve správě SÚS. Ukládá místostarostovi v dané věci jednat.
Termín: 19.9.2005

150/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost Klubu důchodců Hejnice o vývěsní skříňku. Skříňka je na službách, předsedkyně klubu důchodců domluví s místostarostou její umístění ve městě. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 19.9.2005

151/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost sl. Lenky Zavadilové o přidělení bytu v býv. mototechně a žádost odložila k ostatním žádostem o byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 19.9.2005

152/2005 PROJEDNALA žádost p. Maternové a p. Materny o přidělení většího bytu a konstatuje, že v současné době není žádný volný byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19.9.2005

153/2005 PROJEDNALA žádost p. Žanety Květové o přidělení většího bytu a konstatuje, že v současné době není žádný volný byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19.9.2005

154/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Korandové o přidělení jiného bytu a konstatuje, že přidělení jiného bytu není možné. Ukládá tajemníkovi jmenované odpovědět. Termín: 19.9.2005

155/2005 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 12/2005 na úhradu převodu infoboxu do majetku města za úhradu 1.000,- Kč. Termín: 19.9.2005

156/2005 PROJEDNALA žádost manž. Coubalových o výměnu bytu a konstatuje, že v současné době města nemá volný byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19.9.2005

157/2005 PROJEDNALA žádost kabelové televize RTM TV na spolufinancování pořadu o Jizerských horách a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19.9.2005

158/2005 PROJEDNALA žádost českoněmeckého spolku o podporu setkání rodáků a příznivců města Hejnice v r. 2006 a záměr schválila. Ukládá starostovi ve věci dále jednat. Termín: průběžně

16.2.2007 13:43:34 | přečteno 780x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load