Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání dne 22.8.2005

USNESENÍ

z 15. jednání rady města Hejnice, konaného dne 22. srpna 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

128/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.79, 80, 83, 88, 89, 52, 92, 101, 120, 112, 121, 122, 123, 125, 126, 127/2005. Rada města prodlužuje termín usn.č. 109,117,124 do 5. září 2005.

129/2005 Dává na vědomí uvolnění bytu v čp. 387 u závodu Knorr - Bremse o velikosti 1 + 0 (garsonka) a žádá evidované žadatele o byt, kteří mají zájem, aby se přihlásili na MěÚ u p. Štěpánové.

130/2005 PROJEDNALA žádost p. MUDr. Aleny Hejcmanové o výměnu okna a dle vyjádření vedoucího služeb není okno v havarijním stavu. Okno lze opravit, pokud žadatelka trvá na výměně za nové pouze na vlastní náklady. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 5.9.2005

131/2005 PROJEDNALA žádost knihovnice p. Mrňávkové na pořízení regálů a doporučuje, aby tato akce byla zahrnuta do rozpočtu roku 2006. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 5.9.2005

132/200 PROJEDNALA žádost obce Lázně Libverda na poskytnutí fin. spoluúčasti na dny Frýdlantska v Praze a žádost zamítla.Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5.9.2005

133/2005 PROJEDNALA žádost manželů Lanyiových o přidělení bytu o velikosti 1 + 3 s tím, že město nemá v současné době volný byt. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5.9.2005

134/2005 PROJEDNALA žádost p. Bittnarové ml. o převod pronájmu nebytových prostor v domě čp. 252 od p. Bittnarové st. a žádost schválila se zachováním předmětu podnikání. Ukládá službám sepsat novou nájemní smlouvu a zároveň p. Bittnarové st. smlouvu vypovědět. Termín: 5.9.2005

135/2005 PROJEDNALA žádost p. Švarného o odkoupení pozemku, žádost v současné době zamítla s tím, že by byl zamezen přístup na pozemek 937/48 v majetku města a souhlasí s odprodejem pokud pozemek bude prodán celý. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět.Termín: 5.9.2005

136/2005 PROJEDNALA žádost p. Zdeňka Krejčíka o přidělení bytu v čp. 533 a konstatuje, že tento byt byl již přidělen. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5.9.2005

137/2005 PROJEDNALA žádost SOU lesnického na opravu komunikace. Rozhodnutí odkládá do příští rady. Ukládá místostarostovi situaci prověřit a informovat příští radu. Termín: 5.9.2005

138/2005 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost na rušení veřejného klidu p. Boháče Jana, Hejnice 539 - vyzvánění kostelních zvonů. Ukládá starostovi projednat toto s farářem. Ukládá tajemníkovi stěžovateli odpovědět. Termín: 5.9.2005

139/2005 PROJEDNALA stížnost manž. Novákových, p. Eflera a p. Zimové na rodinu Jirošových a konstatuje, že rušení občanského soužití je v kompetenci přestupkového orgánu Frýdlant, kam je třeba tyto stížnosti směřovat. Ukládá tajemníkovi stěžovatelům odpovědět. Zároveň ukládá starostovi rodinu Jirošových opět upozornit, že porušuje občanské soužití, zároveň vstoupit do jednání s Hygienickou stanicí Liberec o možnost řešit tuto situaci. Termín: 5.9.2005

140/2005 PROJEDNALA žádost Občanského sdružení Jizerské noty o prominutí poplatku za pronájem kina a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Termín: 5.9.2005

141/2005 PROJEDNALA žádost p. Jana Markvarta o zřízení kanalizační přípojky pozemku p.č 977/6 a s připojením souhlasí na vlastní náklady žadatele s tím, že město umožní připojení na budovanou síť.Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5.9.2005

142/2005 PROJEDNALA žádost p. Věry Humlové o posunutí její žádosti data podání na rok 2000 a žádosti nevyhovuje. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 5.9.2005

16.2.2007 13:42:18 | přečteno 814x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load