Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání dne 27.6.2005

USNESENÍ

ze 13. jednání rady města Hejnice, konaného dne 27. června 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

118/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 107, 108, 110, 116, 111, 113, 114, 115/2005. PRODLUŽUJE termín usnesení č. 109,112,117/2005 do 22. srpna 2005.

119/2005 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 9/2005 na úhradu opravy havárie staré kanalizace do výše 20.000,- Kč

120/2005 PROJEDNALA žádost firmy DPH Liberec , s.r.o. o odkoupení pozemku p.č. 953/11 o výměře 274 m2 a 905/5 o výměře 280 m2. S odprodejem souhlasí a ukládá starostovi předložit žádost ke schválení ZM.

121/2005 PROJEDNALA žádost Katastrálního úřadu Liberec o pronájem

kanceláře pro jejich pracovníky a žádost schválila. UKLÁDÁ starostovi ve věci dále jednat. Termín: 22.8.2005

122/2005 PROJEDNALA žádost p. Mesznera na odstranění nebezpečných zařízení pro děti v areálu autokempu. Ukládá po dohodě s místostarostou tato zařízení odstranit. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.

123/2005 PROJEDNALA žádost p. Heleny Havlové o řešení bytové situace a konstatuje, že v současné době ji lze pouze pomoci přidělením bytu garsonky v čp. 387. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku.

124/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost na rekonstrukci chodby v domě čp. 598. Ukládá místostarostovi a starostovi, aby daný stav prověřili a informovali na dalším jednání rady.

16.2.2007 13:40:08 | přečteno 781x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load