Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání dne 13.6.2005

USNESENÍ

z 12. jednání rady města Hejnice, konaného dne 13. června 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

107/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 100, 102, 104, 105, 79, 80, 83, 88, 89, 98, 101, 103, 106/2005.

108/2005 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Kontrolu plnění všech usnesení RM a ZM
2/ Kontrolu plnění všech usnesení finančního a kontrolního výboru

109/2005 PROJEDNALA dodatek kžádosti p. Szotkowského o odkoupení části pozemku p.č. 125. Se záměrem pozemek odprodat souhlasí. UKLÁDÁ tajemníkovi zajistit zaměření pozemku, zveřejnění a uvědomění žadatele. UKLÁDÁ starostovi předložit žádost ke schválení ZM. Termín: 27.6.2005

110/2005 VZALA NA VĚDOMÍ výsledek provedené kontroly na čerpání finančních prostředků v ZŠ v Hejnicích. Kontrola neshledala vážné závady.

111/2005 PROJEDNALA udělení odměny řediteli příspěvkové organizace ZŠ a návrh schválila.Ukládá tajemníkovi uvědomit ZŠ.

112/2005 PROJEDNALA žádost ZŠ o uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu školy na opravu střechy. Žádost schválila s tím, že akce bude konzultována se starostou města. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 27.6.2005

113/2005 PROJEDNALA žádost manželů Dimlových o odkoupení pozemku p.č. 937/6 a žádost zamítla s tím, že v současné době pozemky nejsou k prodeji. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 27.6.2005

114/2005 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost nájemníků DPS ohledně poruch výtahu, stížnost nechala prověřit. UKLÁDÁ místostarostovi vyjádření Střediska služeb zveřejnit v DPS. UKLÁDÁ tajemníkovi vyjádření zaslat stěžovatelům. Termín: 27.6.2005

115/2005 PROJEDNALA žádost sl. Boženy Táborské a p. Karla Pačese o přidělení garsonky v domě čp. 387 a žádost zamítla z důvodu, že tento byt není vhodný pro rodinu s dítětem. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 27.6.2005

116/2005 SCHVÁLILA rozšíření počítačového programu na personalistiku a mzdy a po vyhodnocení nákladů na obnovu počítačového systému v rámci uvolněného rozpočtu, případné vícenáklady uvolní formou rozpočtových opatření.

117/2005 PROJEDNALA žádost p. Zdeňka Davida o koupi domu čp. 221. Schvaluje záměr objekt odprodat. Ukládá starostovi zajistit vypracování odhadu nemovitosti a předložit žádost ZM. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr města a uvědomit žadatele. Termín: 27.6.2005/21.9.2005

16.2.2007 13:35:40 | přečteno 751x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load