Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11. jednání dne 30.5.2005

USNESENÍ

z 11. jednání rady města Hejnice, konaného dne 30. května 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

100/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 91, 93, 94, 95, 85, 92, 96, 97, 99/2005. PRODLUŽUJE usn. č. 98/2005 do 13. 6. 2005 s tím, že starosta a místostarosta předloží přibližné náklady na úpravu bytu.

101/2005 PROJEDNALA žádost p. Marcely Staňkové o odkoupení pozemku p.č. 953/11 a p.č. 905/5. Souhlasí se záměrem pozemek odprodat pouze majiteli nemovitosti Lesní restaurace. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele a zveřejnit záměr města. Termín: 13.6.2005 UKLÁDÁ starostovi předložit žádost ke schválení ZM. Termín: 29.6.2005

102/2005 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o činnosti komise životníhoprostředí.

103/2005 PROJEDNALA černou skládku u staré ČOV a ukládámístostarostovi projednat s rodinou Rajmonových zákaz údajného skládkování. Termín: 13.6.2005

104/2005 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Vlasty Vaníčkové o zrušenídohody o pracovní činnosti na funkci kronikářky města ke dni 31. 5. 2005.

105/2005 JMENUJE kronikářkou města p. Kristu Sokolovou ke dni 1. 6. 2005.

106/2005 PROJEDNALA žádosti o přidělení bytu 1 + 2 v čp. 300 v Hejnicích p. Boženy Táborské s rodinou a p. Michaely Pilíkové s dětmi a výše uvedený byt přiděluje p. Michaele Pilíkové. UKLÁDÁ p. Štěpánové uvědomit žadatelku a sepsat nájemní smlouvu. Termín: 13.6.2005

16.2.2007 13:34:40 | přečteno 754x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load