Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání dne 16.5.2005

USNESENÍ

z 10. jednání rady města Hejnice, konaného dne 16. května 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

91/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 43, 44, 58,64, 73, 77, 78, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 90/2005. PRODLUŽUJE termín usn. č. 85/2005 do 30. května 2005.

92/2005 SCHVALUJE závěrečný účet hospodaření. UKLÁDÁ tajemníkovi materiál zveřejnit dle zákona. UKLÁDÁ starostovi materiál předložit ke schválení ZM dne 29. června 2005.

93/2005 VZALA NA VĚDOMÍ informace starosty k průběhu investičních akcí.

94/2005 VZALA NA VĚDOMÍ projednání chodu právní subjektivity ZŠ z pohledu financí.

95/2005 VZALA NA VĚDOMÍ uzavření kamenného mostu na Ferdinandov v sobotu dne 21. 5. 2005 do 8.00 do 13.30 hodin.

96/2005 PROJEDNALA žádost p. Albertové o snížení ceny za koupi pozemku a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 30. 5. 2005

97/2005 PROJEDNALA žádost firmy Knorr - Bremse o povolení živé hudby dne 25. 6. 2005 do 01.00 hodin u příležitosti 100. výročí založení firmy a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Termín: 30. 5. 2005

98/2005 PROJEDNALA žádost p. Heleny Krejčíkové o přidělení bytu v domě čp. 274 a žádost odkládá k rozhodnutí do příští rady. Ukládá místostarostovi prověřit stav v budově čp. 274.Termín: 30. 5. 2005

99/2005 PROJEDNALA žádost p. Václava Peška o povolení umístění skládky hnoje na jeho pozemku p.č. 288/3 a žádost schválila. Ukládá starostovi uvědomit žadatele.Termín: 30. 5. 2005

16.2.2007 13:33:34 | přečteno 758x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load