Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1. jednání dne 10.1.2005

USNESENÍ

z 1. jednání rady města, konaného dne 10. 1. 2005
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

1/2005 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 220, 223, 225, 177, 172, 181, 207, 212, 213, 222, 226, 223, 227/2004. PRODLUŽUJE termín usn.č. 164/2004 do 31.3.2005 usn.č. 215/2004 do 31.1.2005, usn.č. 221/2004 - průběžně

2/2005 PROJEDNALA plán práce ZM a ukládá starostovi prověřit první zasedání ZM a do příští rady sdělit stanovisko či změnit plán.

3/2005 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Projednání investičních akcí na rok 2005
2/ Projednání splnění úkolů roku 2004

4/2005 STANOVILA v souladu s nařízením vlády č. 330/2003 Sb., podle novelizované přílohy č. 4, s účinností od 1.1.2005 plat vedoucím odborů MěÚ Hejnice. Ukládá tajemníkovi vydat vedoucím odborů platový výměr. Termín: 24.1.2005

5/2005 STANOVILA v souladu s nařízením vlády č. 330/2003 Sb., podle novelizované přílohy č. 2, s účinností od 1.1.2005 plat řediteli ZŠ Hejnice, příspěvkové organizace. Ukládá starostovi zajistit řediteli vydání platového výměru. Termín: 24.1.2005

6/2005 PROJEDNALA žádost Povodí Labe o povolení meziskládky materiálu na pozemku města p.č. 344/2 a žádost schválila s tím, že uvedený pozemek bude uveden do původního stavu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 24.1.2005

7/2005 PROJEDNALA žádost p. Josefa Olšanského o prodloužení pronájmu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele s upozorněním na výlep plakátů. Termín: 24.1.2005

8/2005 PROJEDNALA žádost p. RNDr. Brigity Ročkové o prodloužení pronájmu nebytových prostor v domě čp. 303. Rada schválila pronájem prostor na dobu 5 let. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 24.1.2005

9/2005 PROJEDNALA žádost p. Macka Miroslava o přepsání jeho nájemní smlouvy na byt na p. Kimovou a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Termín: 24.1.2005

16.2.2007 13:23:48 | přečteno 777x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load