Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9. jednání dne 10.5.2004

USNESENÍ

z 9. jednání rady města, konaného dne 10.5. 2004 v 15.00 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

84/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.188/2003, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 53, 54, 61, 65, 79/2004.

85/2004 PROJEDNALA stížnost manželů Chudobových, nechala případ prošetřit vedoucímu úřadu p. tajemníkovi a ukládá p. tajemníkovi stěžovatelům odpovědět. Rada neshledala závažného pochybení. Termín: 24.5.2004

86/2004 PŘIJALA rozpočtové opatření č. I na zálohu výdajů na l. čtvrtletí 2004, částka 1,823.243,- Kč a navýšení zálohy mzdových prostředků na období leden a únor 2004, částka 269.890,- Kč - obecní školství, celkem 2,093.133,- Kč.

87/2004 PŘIJALA rozpočtové opatření č. II na navýšení zálohy přímých výdajů za období březen 2004 - obecní školství, částka 1,038.200,-Kč.

88/2004 PŘIJALA rozpočtové opatření č. III na dotaci přímých neinvestičních výdajů - záloha na měsíc duben 2004 - obecní školství, částka 1,399.505,- Kč.

89/2004 PROJEDNALA žádost Obecního úřadu Jindřichovice p.S. o umístění jejich informační tabule, v zásadě není proti, ale požaduje velikostní a grafické zpracování a dále dohodu o detailním umístění. Umístění v areálu před Bazilikou zásadně vylučuje.UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 24.5.2004

90/2004 VZALA NA VĚDOMÍ dopis předsedy OV ČSSD p. Milana Šíry a ukládá starostovi ve věci dále jednat.

91/2004 PROJEDNALA žádost Hradilových o odkoupení pozemku p.č. 944/9. Ukládá tajemníkovi žadatelům sdělit, že uvedená parcela je v ÚP určená k zastavění. Bude podléhat běžným zvyklostem při prodeji pozemků. Termín: 24.5.2004

92/2004 PROJEDNALA žádost o změnu pracovní doby v knihovně a žádost schválila. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 24.5.2004

93/2004 PROJEDNALA žádost SKI KLUBU Jizerská padesátka o povolení konání závodu na kolech dne 5.června 2004, se žádostí souhlasí, pokud si účastníci zabezpečí pořadatelskou službu. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli. Termín: 24.5.2004

94/2004 PROJEDNALA nabídku Div. souboru J.K. Tyla z Frýdlantu na pořádání divadelního vystoupení zdarma. Ukládá starostovi projednat konkrétní termín s tím, že město uhradí nezbytné provozní náklady.Termín: 24.5.2004

95/2004 PROJEDNALA žádost p. Miroslava Machana o odkoupení pozemku p.p.č. 429/19. Ukládá tajemníkovi žadatelům odpovědět, že daný stav prověří komise životního prostředí. Ukládá tajemníkovi požádat komisi ŽP o prověření stavu. Termín: 24.5.2004

96/2004 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost občanů panelových domů ohledně štěkání psa rodiny Pelikánových a ukládá tajemníkovi pozvat p. Pelikána na jednání ke starostovi města. Termín: 24.5.2004

15.2.2007 21:39:35 | přečteno 870x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load