Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7. jednání dne 5.4.2004

USNESENÍ

ze 7. jednání rady města, konaného dne 5.4.2004
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

66/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 122/02, 29, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64,39/2004. PRODLUŽUJE termín usn.č. 118/04 do 30.4.2004, usn.č. 256/03 do 31.5.2004, usn.č. 63/04 do 19.4.2004. RUŠÍ usn.č. 63/2004.

67/2004 PŘIJALA rozpočtové opatření č. 3/2004 na nákup spouštěcího zařízení pro sirenu SDH do částky 10.000,- Kč. UKLÁDÁ starostovi akci nákup zajistit. Termín: 31.5.2004

68/2004 SCHVÁLILA úpravu osobních příplatků vedoucím odborů. UKLÁDÁ tajemníkovi zpracovat platové výměry. Termín: 10.4.2004

69/2004 PROJEDNALA žádost Jednoty bratrské o souhlas s pořádáním festivalu ve dnech 29.4 - 1.5. 2004, s pronájmem kina souhlasí za běžných podmínek a úhradou ušlého zisku dvou představení. Zároveň povoluje bezúplatný pronájem parčíku u pošty na tuto akci. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19.4.2004

70/2004 PROJEDNALA žádost p. Eriky Neumanové o přidělení bytu a žádost předá bytovému úseku s tím, že v současné době nemá město volný byt. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 19.4.2004

71/2004 PŘIJALO rozpočtové opatření č. 4 na zadání výběrového řízení na rekonstrukci bytů v budově čp. 5 firmě INVESTING CZ Liberec do výše 20.000,- Kč. UKLÁDÁ starostovi ve věci dále jednat.

72/2004 VZALA NA VĚDOMÍ připomínky a podněty občanů Ferdinandova :

k výši poplatků ze psů, zda lze zveřejnit majitele psů a platbu poplatku

nefunkční signál z tel. vysílače

svoz nebezpečného odpadu - termín

informace k objektu mototechny

73/2004 PROJEDNALA žádost p. Bedřicha Szotkowského o zpřístupnění vchodu do budovy čp. 88 z pozemku města a žádost schválila. UKLÁDÁ starostovi dohodnout podmínky realizace. Termín: 19.4.2004

15.2.2007 21:37:10 | přečteno 797x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load