Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6. jednání dne 22.3.2004

USNESENÍ

ze 6. jednání rady města, konaného dne 22.3.2004
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

51/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 41, 44, 45, 46, 48, 49/2004.

52/2004 PŘIJÍMÁ p. Mrňávkovou na místo knihovnice a to od 1. dubna 2004.

53/2004 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Zprávu o požární ochraně ve městě
2/ Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě
UKLÁDÁ starostovi předložit zprávy ZM dne 5.5.2004.

54/2004 SCHVÁLILA zprávu o inventarizaci majetku města. UKLÁDÁ starostovi předložit zprávu ke schválení ZM dne 5.5.2004.

55/2004 Bylo zjištěno, že spouštění sirény automaticky je nefunkční a i přes urgence situace stále trvá. UKLÁDÁ starostovi ve věci jednat. Termín: 5.4.2004

56/2004 UKLÁDÁ starostovi upozornit ohlašovny požárů na způsob vyhlašování signálu „hoří“. Termín: 5.4.2004

57/2004 PROJEDNALA žádost o odkoupení části pozemku p.č. 1105/2 o výměře 550 m2. UKLÁDÁ tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemek odprodat a pozvat žadatele na jednání ke starostovi města ohledně platebních podmínek. Termín: 5.4.2004

58/2004 UKLÁDÁ tajemníkovi upozornit firmu ADAPTO na přetrvávající nepořádek na jimi pronajatém pozemku, přes několikeré upozornění nebyla sjednána náprava. Pokud nebude nepořádek odstraněn do 14 dnů, bude vypovězena nájemní smlouva s firmou. Termín: 5.4.2004

59/2004 PROJEDNALA žádost sl. Reginy Krausové o povolení pronájmu jejího bytu o vel. 1 + 0 v čp. 601na dobu l roku sl. Maturové a p.Launovi a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 5.4.2004

60/2004 PROJEDNALA žádost p. Vladimíra Špidlena o přidělení místa výběrčího parkovného v okolí kostela od 10.4.2004 a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5.4.2004

61/2004 PROJEDNALA 2 žádosti o odprodej pozemku p.č. 105/2 o výměře 772 m2 a UKLÁDÁ tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemek odprodat a uvědomit žadatele. Termín: 5.4.2004 UKLÁDÁ starostovi předložit odprodej ke schválení ZM. Termín: 5.5.2004

62/2004 PROJEDNALA žádost Rodičovského sdružení o pronájem kina na akci Děti učitelům dne 25.3.2004 a žádost schválila za podmínek roku 2003. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 25.3.2004

63/2004 PROJEDNALA žádost p. Bedřicha Szotkowského o zpřístupnění vchodu do budovy čp. 88 z pozemku města a žádost zamítla. UKLÁDÁ tajemníkovi žadateli odpovědět a pozvat ho na jednání ke starostovi města. Termín: 5.4.2004

64/2004 PROJEDNALA žádost p. Evy Chovancové o pronájem nebytových prostor v objektu čp. 598 pro pobočku České pojišťovny a žádost schválila od 1. 4. 2004. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. UKLÁDÁ vedoucímu služeb zajistit sepsání nájemní smlouvy. Termín: 5.4.2004

65/2004 VZALA NA VĚDOMÍ rozpočtové opatření I. o převodu finančních prostředků účelově vázaných pro příspěvkovou organizaci základní škola. UKLÁDÁ starostovi předložit ke schválení ZM dne 5.5.2004.

15.2.2007 21:35:58 | přečteno 793x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load