Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5. jednání dne 8.3.2004

USNESENÍ

z 5. jednání rady města, konaného dne 8.3.2004
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

40/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 37,3,9,18,22,32,33,34,35,36,38,/2004, 259/2003. PRODLUŽUJE termín usn.č. 39/2004 do 31.5.2004.

41/2004 ZAMÍTLA žádost MŠ č. 2 o finanční příspěvek 10.000,- Kč na akci Cesta pohádkovým lesem s tím, že na podobné akce vypsal grant Krajský úřad, je možné zažádat. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.3.2004

42/2004 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Vyhodnocení podnětů ZM
2/ Informace o zajištění schválených investičních akcí

43/2004 VZALA NA VĚDOMÍ výsledky kontroly hospodaření města za rok 2003 provedené Krajským úřadem.

44/2004 VZALA NA VĚDOMÍ špatnou dostupnost lékařské záchranné služby k DPS. UKLÁDÁ starostovi vyrozumět nájemníky o zákazu parkování. UKLÁDÁ starostovi projednat se službami dostupnost komunikace pro výše uvedený účel, hlavně zimní pravidelná údržba. Termín: 21.3.2004

45/2004 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Zlatuše Zimové o přidělení bytu v čp. 601 s tím, že v současné době není tento byt volný. Žádost předá bytovému úseku. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 21.3.2004

46/2004 PROJEDNALA žádost p. Karla Bulíčka o zrušení pronájmu nebytových prostor - l zadní místnost v čp. 598 a schválila ukončení dohodou k 1. dubnu 2004 včetně předání klíčů. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.3.2004

47/2004 RUŠÍ usnesení č. 26/2004.pronájem jejího bytu z důvodu studia p. Jiřímu Plichtovi a žádost schválila na dobu 1 roku. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 21.3.2004

49/2004 PROJEDNALA žádost p. Marie Mrňávkové o prodloužení nájemní smlouvy na byt, která je na dobu určitou do 30.června 2004 a žádost zamítla. Tyto byty jsou určeny pro učitele. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 21.3.2004

50/2004 VZALA NA VĚDOMÍ odstoupení z funkce předsedkyně klubu důchodců p. Jarmily Svobodové ze zdravotních důvodů a volbu nové předsedkyně p. Aleny Karrasové.

15.2.2007 21:34:58 | přečteno 764x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load