Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání dne 26.1.2004

USNESENÍ

ze 2. jednání rady města, konaného dne 26.1.2004 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

7/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 4, 5, 6/2004. PRODLUŽUJE termín usn.č. 241/2003 do 9.února 2004.

8/2004 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ zprávu o úkolech roku 2004 z pohledu MH a SBH
2/ informaci starosty o zajištění přestupkové agendy

9/2004 SCHVÁLILA plány práce komise životního prostřední, finančního výboru a kontrolního výboru na r. 2004. UKLÁDÁ starostovi předložit plány práce finančního a kontrolního výboru ke schválení ZM. Termín: 25.2.2004

10/2004 VZALA NA VĚDOMÍ poděkování TJ Autobrzdy, oddílu kopané za finanční příspěvek města pro rok 2004.

11/2004 SCHVÁLILA návrh veřejnoprávní smlouvy s městem Frýdlant ohledně vedení přestupkové agendy.

12/2004 PROJEDNALA žádost člena SDH p. Zdeňka Michálka o povolení opravy jeho vozu v hasičské zbrojnici a žádost schválila s časovým omezením 14 dní. UKLÁDÁ starostovi dojednat se jmenovaným podmínky. Termín: 9.2.2004

13/2004 PROJEDNALA žádost p. Pavla Bergmanna o povolení stavby plechové garáže na pozemku města p.č. 238/1 a žádost zamítla. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 9.2.2004

14/2004 PROJEDNALA žádost p. Libuše Vondráčkové, trvale bytem Hejnice čp. 601 o přidělení dalšího bytu a protože v současné době volné byty nejsou, žádost předala bytovému oddělení. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 9.2.2004

15/2004 SCHVÁLILA žádost o trojvýměnu bytů: p. Veit, čp. 601, byt o vel. 1 + 0 do čp. 601,
byt o vel. 1+1 p. Zavřelová, čp. 601, byt o vel. 1+1 do čp. 581, byt o vel.1+2 p. Křiklava, čp. 581, byt o vel. 2+1 do čp. 601, byt o vel. 1+0. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nové nájemní smlouvy a uvědomit žadatele. Termín: 9.2.2004

15.2.2007 21:31:53 | přečteno 828x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load