Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání dne 15.11.2004

USNESENÍ

z 19. jednání rady města, konaného dne 15.11.2004
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

194/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 189, 190, 191, 192, 193/2004. PRODLUŽUJE termín usn.č. 164/2004 do 31.12.2004.

195/2004 VZALA NA VĚDOMÍ :
1/ Projednání návrhů na investiční akce roku 2005
2/ Zajištění inventarizace majetku

196/2004 UKLÁDÁ tajemníkovi zajistit vydání pokynů k inventarizaci majetku města. Termín: ihned

197/2004 UKLÁDÁ starostovi vyzvat SDH Hejnice k okamžitému vyřazení nepotřebného a vyřazeného materiálu za součinnosti předsedkyně finančního výboru a místostarosty. O termínu budou tito včas informováni. Termín: ihned

198/2004 Vzala na vědomí požár v čp. 617 v bytě p. Hilmarové dne 14.11.2004 ve 12 hodin. Schvaluje postup starosty v uvedené věci s předběžně odhadnutou škodou na majetku města do 50 tisíc Kč.

199/2004 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. IX/2004 na zálohy přímých výdajů na 4. čtvrtletí 2004 v částce 1.709.007,- Kč příspěvkové organizaci ZŠ Hejnice.

200/2004 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. X/2004 - finanční prostředky na volby do Senátu PČR a zastupitelstva kraje ve výši 120.000,- Kč na volební výdaje.

201/2004 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. XI/2004 na zálohy dotace na financování rozšíření učebních plánů o l hodinu týdně ve třídách 7. ročníků na období září - prosinec 2004 ve výši 7.782,- Kč příspěvkové organizaci ZŠ Hejnice.

202/2004 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. XII/2004 na přímé náklady ve školství - doplatek zálohy na 4. čtvrtletí 2004ve výši 1,913.300,- Kč příspěvkové organizaci ZŠ Hejnice.

203/2004 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 10/2004 na úhradu projektové dokumentace na stavební úpravy bytové jednotky v požární ve výši 3.570,- Kč.

204/2004 SCHVÁLILA žádost p. Baránkové o pronájem nebytových prostor v domě čp. 387. Ukládá tajemníkovi jmenované odpovědět a uvědomit dalšího žadatele. Ukládá službám zajistit sepsání nájemní smlouvy. Termín: 29.11.2004

205/2004 PROJEDNALA žádost p. Josefa Olšanského o pronájem jedné místnosti v objektu čp. 598 jen do konce letošního roku a žádost schválila s tím, že jmenovaný uhradí nájemné předem. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 29.11.2004

206/2004 PROJEDNALA žádost Mateřského centra Mateřídouška o prodloužení nájemní smlouvy v domě čp. 617 a žádost schválila za symbolické nájemné ve výši 1,- Kč. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Termín: 29.11.2004

207/2004 PROJEDNALA návrh vlajky a doporučuje ZM přijmout návrh č. 11 A. Ukládá starostovi předložit návrh ke schválení ZM. Termín: 15.12.2004

208/2004 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 11/2004 k úhradě zrcadla u výjezdu z místní komunikace č. 1269/7na hlavní silnici do výše 20.000,- Kč s tím, že pokud tato částka bude vyšší, rozdíl uhradí žadatelé. Ukládá starostovi akci realizovat. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.

209/2004 PŘIDĚLUJE byt v čp. 598 vel. 1 + 1 p. Jiřímu Šimonovi. Ukládá finančnímu odboru sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele.Termín: 29.11.2004

210/2004 PROJEDNALA žádost p. Ladislava Pavlinyina o přidělení bytu v čp. 530, který má přidělený p. Jana Čapková a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 29.11.2004

15.2.2007 21:50:31 | přečteno 690x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load