Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

15. jednání dne 20.9.2004

USNESENÍ

z 15. jednání rady města, konaného dne 20.9.2004 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

175/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 167, 168, 174, 155, 156, 169, 170, 171, 172/2004. PRODLUŽUJE termín usn.č. 164, 173/2004 do 4.10.2004.

176/2004 VZALA NA VĚDOMÍ :
1/ Informaci o přípravě ZM
2/ Informaci o činnosti hasičského sboru v Hejnicích

177/2004 VZALA NA VĚDOMÍ souhlas ZO ČZS Hejnice s prodejem pozemků zahrádek umístěných na pozemcích města p.č. 821/1,821/4 a 821/5 v k.ú. Hejnice. Prodej předloží zastupitelstvu města s doporučenou cenou 60,- Kč za l m2. Ukládá tajemníkovi zveřejnit záměr odprodeje a zajistit geometrické zaměření. Termín: 18.10.2004 Ukládá starostovi předložit prodej zastupitelstvu města. Termín: 15.12.2004

15.2.2007 21:46:20 | přečteno 713x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load