Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14. jednání dne 6.9.2004

USNESENÍ

ze 14. jednání rady města, které se konalo dne 6.září 2004
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

167/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn. č.: 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165 a 166/2004
prodlužuje termín usn. č.: 156 a 164/2004 do 20.9.2004.

168/2004 VZALA NA VĚDOMÍ A SCHVÁLILA plnění rozpočtu města za II. čtvrtletí roku 2004.

169/2004 PROJEDNALA žádost manželů Maršálkových o odkoupení pozemku zahrádky p.č. 821/5 v k.ú. Hejnice a žádost předloží ke schválení ZM pokud bude doložena kladným vyjádřením ČZS ZO Hejnice. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 20.9.2004

170/2004 PROJEDNALA SCHVÁLILA žádost p. Bulíčka o ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 598 dohodou ke dni 30.9.2004. Ukončení pronájmu podmiňuje úhradou nájemného a případných dalších pohledávek k datu ukončení pronájmu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 20.9.2004

171/2004 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost p. Stěhuly o prodloužení nájemní smlouvy na pozemek zastavěný prodejním stánkem u hejnického koupaliště. Pronájem prodloužila za stávajících nájemních podmínek na dalších pět let. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a zpracovat nájemní smlouvu. Termín: 20.9.2004

172/2004 PROJEDNALA žádost p. Motlitby o odkoupení pozemku, určeného územním plánem k výstavbě, p.č. 1157 v k.ú. Hejnice. Žádost bude předložena k projednání ZM s návrhem ceny ve výši určené pro stavební pozemek. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele a zveřejnit záměr prodeje. Termín: 20.9.2004. Ukládá starostovi předložit prodej k projednání zastupitelstvu města. Termín: 15.12.2004

173/2004 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost cyklistického sportovního klubu BIKEFREAKS HEJNICE o pronájem pozemků města p.č. 1099/1 a 1104/10 v k.ú. Hejnice pro využití zřízení tréninkové trati pro horská kola. Pozemky vedené územním plánem jako sportovní a rekreační plocha budou oddílu pronajaty za symbolickou cenu. Ukládá tajemníkovi pozvat zástupce oddílu ke starostovi města k projednání nájemních podmínek a zveřejnit záměr pronájmu. Termín: 20.9.2004

174/2004 VZALA NA VĚDOMÍ informace místostarosty o zajištění příprav techniky a materiálu střediska služeb na zimní období.

15.2.2007 21:45:23 | přečteno 811x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load