Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13. jednání dne 23.8.2004

USNESENÍ

ze 13. jednání rady města, konaného dne 23.8.2004
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města:

147/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 137, 141, 99, 105, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146/2004.

148/2004 VZALA NA VĚDOMÍ kontrolu investičních akcí města.

149/2004 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. VII/2004, částka 1,134.300-Kč týkající se zálohy přímých výdajů - zvýšená potřeba na červen a potřeba na červenec 2004 příspěvkové organizaci ZŠ.

150/2004 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. VIII/2004, částka 2,493.776,-Kč týkající se doplatku neinvestičních výdajů na 3. čtvrtletí 2004 - mzdy příspěvkové organizaci ZŠ.

151/2004 PROJEDNALA žádost o pořízení informační tabule pro knihovnu a ukládá místostarostovi ceduli vyhotovit a umístit u budovy MěÚ. Termín: 15.9.2004

152/2004 VZALA NA VĚDOMÍ návrh ředitele organizace ZŠ Hejnice na zvýšení stravného.

153/2004 PROJEDNALA žádost sl. Lady Lorenzové o přidělení bytu a žádost zamítla s tím, že dané neshody s majitelem domu musí řešit jinou formou, než přidělením bytu od města.Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 6.9.2004

154/2004 PŘIDĚLILA byt o velikosti 1 + 3 v čp. 594 manželům Zoreníkovým. Ukládá p. Štěpánové sepsat novou nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 6.9.2004

155/2004 PŘIDĚLILA byt o velikosti 1+ 2 v čp. 594 p. Vokurkovi s rodinou.Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 6.9.2004

156/2004 PŘIDĚLILA byt o velikosti 1 + 0 v čp. 387 p. Miroslavu Mackovi jako nouzové řešení po požáru rodinného domku.Ukládá p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 6.9.2004

157/2004 PROJEDNALA žádost manž. Novotných o výjimku z ÚP města pozemku p.č. 1104/1 a na základě rozhodnutí ZM města se změna ÚP předpokládá až po roce 2006, proto nelze žádosti vyhovět. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele.Termín: 6.9.2004

158/2004 PROJEDNALA žádost p. Borise Hnika na odkoupení pozemku č. 821/4, části o výměře 408,5 m2 a žádost předloží ke schválení ZM pokud bude kladné vyjádření zahrádkářů. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 6.9.2004

159/2004 PROJEDNALA žádost manž. Fraňkových o odkoupení pozemku p.č. 821/4, části o výměře 504 m2 a žádost předloží ke schválení ZM pokud bude kladné vyjádření zahrádkářů. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 6.9.2004

160/2004 PROJEDNALA žádost p. Volného a p. Novákové o odkoupení pozemku p.č. 821/1 o výměře 678 m2 a žádost předloží ke schválení ZM pokud bude kladné vyjádření zahrádkářů. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 6.9.2004

161/2004 VZALA NA VĚDOMÍ sdělení p. Zrubce, že se nemůže zúčastnit ZM, kde se bude projednávat prodej pozemku.

162/2004 VZALA NA VĚDOMÍ poděkování Mateřského centra za pomoc při zřizování této organizace.

163/2004 SCHVÁLILA bezplatný pronájem parčíku u pošty na předvolební kampaň ODS dne 10. října 2004 od 10.00 do 18.00 hodin. Ukládá tajemníkovi žadateli odpovědět. Termín: 6.9.2004

164/2004 VZALA NA VĚDOMÍ pokračování reklamačního řízení Krajskou správou silnic Libereckého kraje uplatněnou vůči Vodohospodářským stavbám Teplice. Ukládá starostovi akci dále sledovat. Termín: průběžně

165/2004 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 8/2004 pro potřebné vybavení výpočetní technikou, kterou bude nahrazena zastaralá technika matriky MěÚ ve výši nákladů do 20 tisíc Kč. Ukládá tajemníkovi nákup počítačové sestavy zajistit. Termín: 6.9.2004

166/2004 SCHVÁLILA rozpočtové opatření č. 9/2004 pro potřebné zajištění obnovy nevyhovujícího a nedostatečného programového vybavení počítačů MěÚ ve výši nákladů do 20 tisíc Kč. Ukládá tajemníkovi nákup programů zajistit. Termín: 6.9.2004

15.2.2007 21:44:10 | přečteno 830x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load