Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12. jednání dne 21.6.2004

USNESENÍ

ze 12. jednání rady města, konaného dne 21. června 2004
v 16.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

137/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 112, 115, 117, 118, 119, 120, 124, 132, 133, 134, 113, 114, 116, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 135, 136/2004.

138/2004 PROJEDNALA stížnost p. Lenky Šorejsové, bytem Hejnice 169, konstatuje, že RM není kompetentní tuto stížnost řešit a postupuje ji přestupkové komisi MěÚ Frýdlant. UKLÁDÁ tajemníkovi předat věc příslušnému orgánu a uvědomit stěžovatelku. Termín: 10.7.2004

139/2004 PROJEDNALA žádost p. Víta Čecha o prodloužení pronájmu bytu 1 + KK v čp. 495 sl. Aleně Sochorové a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 10.7.2004

140/2004 PROJEDNALA žádost ředitele ZŠ Hejnice o přidělení bytů učitelům ZŠ a to byt 1 + 2 v čp. 303 (Lékárna) Mgr. Kryštofu Špidlovi a byt 1 + 1 v čp. 580 Mgr. Františku Kovalčíkovi a žádost schválila. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvy a uvědomit žadatele. Termín: 30.6.2004

141/2004 VZALA NA VĚDOMÍ dopis p. Vokurky o odmítnutí malého bytu 1 + 1 v čp. 598.

142/2004 PROJEDNALA stížnost Sdružení vlastníků nemovitostí zastoupené p. Heinzlovou. UKLÁDÁ starostovi na danou stížnost odpovědět dopisem, který RM odsouhlasila.

143/2004 PROJEDNALA žádost Občanského sdružení KLUB STODOLA o finanční příspěvek na akci rockového festivalu StodolaFest a žádost zamítla. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 10.7.2004

144/2004 PŘIJALA rozpočtové opatření č. 7/2004 na uvolnění finančních prostředků do výše 20.000,- Kč nákladů na zhotovení nového oplocení koupaliště. UKLÁDÁ místostarostovi akci realizovat.

145/2004 SCHVÁLILA přidělení bytu 1 + 1 v čp. 598 p. Jiřímu Záhejskému. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 30.6.2004

146/2004 SCHVÁLILA proplacení nevyčerpané dovolené starostovi města. UKLÁDÁ finančnímu odboru dovolenou proplatit.

15.2.2007 21:43:11 | přečteno 810x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load