Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10. jednání dne 24.5.2004

USNESENÍ

z 10. jednání rady města, konaného dne 24.5. 2004 v 15.00 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

97/2004 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 84, 86, 87, 88, 85, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,/04, 256/03.

98/2004 UKLÁDÁ starostovi projednat finanční náklady plného zaplocení pozemku rodiny Pelikánových. Rozhodla podílet se částí na této realizaci. UKLÁDÁ tajemníkovi s daným řešením seznámit stěžovatele. Termín: 7.6.2004

99/2004 PROJEDNALA A SCHVÁLILA závěrečný účet hospodaření. Ukládá starostovi předložit závěrečný účet ke schválení ZM dne 23. června 2004. Ukládá tajemníkovi materiál zveřejnit. Termín: ihned

100/2004 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Zprávu o plnění investičních akcí
2/ Informaci starosty o chodu právní subjektivity ZŠ

101/2004 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost rodiny Novákových na rodinu Jirošových a ukládá tajemníkovi pozvat jmenované na jednání ke starostovi města.Termín: 7.6.2004

102/2004 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Kupcové o náhradu škody za posekaný keřík, zamítá finanční úhradu a ukládá starostovi zakoupit keřík nový. Termín: 7.6.2004

103/2004 PROJEDNALA žádost p. Zlatuše Zimové o přidělení bytu v čp. 601 a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 7.6.2004

104/2004 PROJEDNALA žádost sl. Hubáčkové o převod jejího bytu v čp. 495 na bratra a žádost schválila s tím, že p. Hubáček uvolní byt v čp. 387. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 7.6.2004

105/2004 VZALA NA VĚDOMÍ dodatky žádostí ohledně odprodeje pozemku p.č. 105/2 a ukládá starostovi předložit dodatky zastupitelstvu města. Termín: 23.6.2004

106/2004 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o finanční příspěvek na oslavu 130 let založení SDH Hejnice a schválila přispět částkou ve výši 1.000,- Kč. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Termín: 7.6.2004

107/2004 PROJEDNALA žádost SDH o povolení odpálení malého

ohňostroje a povolení uzavření Klášterní ulice a o povolení hraní hudby dne 19.6.2004 do 24 hodin a schvaluje ohňostroj dne 19.6.2004, schvaluje veřejnou hudební produkci do 24.00 hodin, ale nesouhlasí s uzavřením Klášterní ulice. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli. Termín: 7.6.2004

108/2004 PŘIJMULA rozpočtové opatření č. IV týkající se účelové dotace SIPVZ P1 - vzdělávání pedagogických pracovníků, částka 45.261,- Kč a ukládá starostovi převést prostředky ZŠ Hejnice. Termín: ihned

109/2004 PROJEDNALA žádost Nemocnice Liberec o přidělení přístřeší nebo jiné formy ubytování pro p. Hromádku a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 7.6.2004

110/2004 PROJEDNALA žádost na vytvoření managerské funkce při MěÚ a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi odpovědět žadateli. Termín: 7.6.2004

111/2004 PŘIDĚLUJE byty:
v čp. 601, byt. č. 6 o velikosti 1 + 1 p. Erice Neumanové
v čp. 598, byt č. 8 o velikosti 1 + 1 p. Vokurkovi s družkou
v čp. 598, byt č. 36 o velikosti 1 + 2 rodině Kupcových. UKLÁDÁ p. Štěpánové uvědomit žadatele a napsat nové nájemní smlouvy. Termín: 7.6.2004

15.2.2007 21:40:28 | přečteno 845x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load