Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

9.jednání dne 5.5.2003

USNESENÍ

z 9. jednání rady města, konaného dne 5.5. 2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

100/2003 PROJEDNALAkontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 94,80,89,90,92,93,95,96,97,98,99/2003.

101/2003 ROZHODLA provádět sběr odpadu prostřednictvím firmy EKOKOM a ukládá starostovi s výše jmenovanou firmou sepsat smlouvu. Termín: 19.5.2003

102/2003 UKLÁDÁ místostarostovi zakoupit 2 velké a 4 malé kontejnery na plasty. Termín: 19.5.2003

103/2003 UKLÁDÁ tajemníkovi napsat manželům Horáčkovým a p. Třmínkové ohledně neoprávněného obsazení bytu a vyzvat manž. Horáčkovi k odevzdání bytu městu s tím, že pokud tak neučiní bude podána soudní žaloba. Termín: 19.5.2003

104/2003 PROVEDLA kontrolu sledovanosti vytápění MŠ č.2. Zprávu o kontrole předložil p. Hnik dle usnesení rady. Rada města konstatuje, že dle zprávy je vytápění dostačující. Stížnosti vznikly na základě opakovaných technických závad. UKLÁDÁ tajemníkovi stěžovateli odpovědět. Termín:19.5.2003

105/2003 SCHVÁLILA kriteria přidělování bytů v DPS dle návrhu:
1/ Společné kriterium pro umístění - příjemce důchodu, zdravotní stav, doporučení ošetřujícího lékaře
2/ Ze žadatelů přednostně umisťovat občany, kteří po nastěhování předají dosud užívaný obecní byt městu
3/ Dále umísťovat žadatele, kteří jsou osamělí, bezdětní, bydlí v bytě nižší kategorie
4/ V případě rovnosti současných bytových poměrů i rodinných poměrů přihlédnout k datu podání přihlášky
5/ Přímé rozhodnutí o přidělení bytu v DPS je v kompetenci rady města.

106/2003 KONSTATUJE, po prohlídce stavby DPS, že byty i celá stavba vizuálně je ve stádiu dle stavebního deníku, ale vyslovuje obavu k dodržení termínu kolaudace.

107/2003 Do příštího jednání rady navrhnou členové rady pořadí nutnosti oprav komunikací dle investičního plánu. Termín: 19.5.2003

108/2003 VZALA NA VĚDOMÍ dopis p. MUDR. Richtra, Csc. a dle vyjádření bývalého vedení Domovní správy p. Jirátka konstatuje, že uvedený altán byl vybudován svépomocí na základě ústní dohody nájemníky. UKLÁDÁ tajemníka uvědomit jmenovaného. Termín: 19.5.2003

109/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost vedoucí MŠ č. 1 o navýšení rozpočtu z důvodu nutnosti zakoupení bojleru s konstatováním, že podobné žádosti musí předkládat řediteli právního subjektu. Rada města se domnívá, že právní subjekt ZŠ má prostředky na pokrytí požadované částky 6.000,- Kč. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19.5.2003

110/2003 PROJEDNALA žádost p. Zdeňka Balšána o snížení chodníku a obrubníku na jeho náklady a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19.5.2003

111/2003 PROJEDNALA žádost Mateřského centra Mateřídouška o finanční částku 8.000,- Kč na pronájem prostor v MCDO a žádost zamítla s tím, že nabídne prostory v nově budovaném DPS. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 19.5.2003

112/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Mesznera a ukládá tajemníkovi odpovědět jmenovanému, že k řešení, které navrhuje bude dán souhlas, pokud tyto práce provede na vlastní náklady. Termín: 19.5.2003

113/2003 UKLÁDÁ tajemníkovi pozvat na jednání ke starostovi p. Stěhulu a p. Mesznera na pondělí dne 12.5.2003.

15.2.2007 21:10:08 | přečteno 760x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load