Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8.jednání dne 23.4.2003

USNESENÍ

z 8. jednání rady města, konaného dne 23.4. 2003 v 16.30 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

87/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 47,43,51,58,61,71,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86/2003.

88/2003 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Informace o investičních akcích
2/ Informace o zajištění rekreační a turistické sezóny
3/ Informace o zajištění referenda o vstupu do EU

89/2003 UKLÁDÁ starostovi jednat ve věci neoprávněného užívání bytu manž. Horáčkových. Termín: 5.5.2003

90/2003 PROJEDNALA žádost p. Tomáše Leitnera o pronájem rybníku v parku MŠ č. 1 a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5.5.2003

91/2003 VZALA NA VĚDOMÍ poděkování SOU lesnického za sponzorování akce Hledáme nejzdatnější studentku.

92/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Kostelníkové a p. Ježowicze o přidělení bytu v DPS s tím, že byt nelze přidělit. Uvedené byty nejsou pro rodiny s dětmi. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5.5.2003

93/2003 PROJEDNALA žádost manž. Modlitbových o koupi pozemku p. č. 1157 a konstatuje, že uvedený pozemek není doposud ve vlastnictví města. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5.5.2003

94/2003 PROJEDNALA návrh komise životního prostředí na cenu pozemku p.č. 977/6 na stavbu rodinného domku p. Markvarta a to 70,- Kč za lm2 a tuto cenu navrhne ke schválení ZM. UKLÁDÁ starostovi předložit žádost ke schválení ZM. Termín: 23.4.2003

95/2003 PROJEDNALA žádost sl. Lenky Hubáčkové o povolení pronájmu bytu v čp. 495 o vel. 1 + KK p. Vlastimilu Peškovi na dobu 1 roku a žádost schválila.UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5.5.2003

96/2003 PROJEDNALA žádost DUET KTK Raspenava o finanční příspěvek a žádost zamítla. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 5.5.2003

97/2003 PROJEDNALA žádost p. Petry Vondráčkové o přidělení bytu a konstatuje, že v současné době nejsou volné byty ani pro žadatele z města Hejnic. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku.Termín: 5.5.2003

98/2003 PROJEDNALA tři žádosti o prodej babet: pp. Machan, Konývka, Zlámal a schválila babety odprodat nejvyšší nabídce a to za 3.000,- Kč p. Machanovi. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit všechny žadatele. Termín: 5.5.2003

99/2003 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost rodičů a vedoucí MŠ č. 2 na vytápění budovy školky. UKLÁDÁ Středisku služeb, p. Hnikovi denně sledovat ranní teplotu v MŠ č. 2 a podat zprávu do příští rady. Termín: 5.5.2003

15.2.2007 21:00:24 | přečteno 1017x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load