Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

7.jednání dne 7.4.2003

USNESENÍ

ze 7. jednání rady města, konaného dne 7.4. 2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

70/2003 PROJEDNALAkontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 28,60,62,63,64,65,66,67,68,69/2003. PRODLUŽUJE termín usn.č. 43/2003 do 23. dubna 2003

71/2003 PROJEDNALA A SCHVÁLILAodprodej části pozemku p.č. 227/2 a ukládá starostovi předložit odprodej ke schválení ZM. Termín: 23.4.2003

72/2003 SCHVÁLILA složení hlavní inventarizační komise: předsedkyně p. ing. Dvořáková, členové - pp. Jirounková, Veitová, Nosek, Finkous.

73/2003 SCHVALUJE dodatečně postup starosty s uzavřením základní školy ve dnech 1. - 4. 4. 2003 z důvodu chřipkové epidemie.

74/2003 SCHVALUJE text stížnosti odeslané Českému telekomunikačnímu úřadu ohledně nekvalitního televizního signálu.

75/2003 PROJEDNALA zprávu kontrolního výboru ohledně navýšení nákladů na DPS. Své stanovisko předloží kontrolní výbor ZM.

76/2003 PROJEDNALA žádost MŠ o bezplatný pronájem kina dne 19. června 2003 pro akademii mateřských škol. Rada trvá na zaplacení režijních nákladů. Pronájem je zdarma. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 23.4.2003

77/2003 PROJEDNALA žádost p. Valáškové o koupi pozemku v zahrádkářské kolonii u koupaliště a UKLÁDÁ starostovi předložit žádost ke schválení ZM dne 23.4.2003.

78/2003 PŘIDĚLUJE byt o vel. 1 + 1 v domě čp. 303 sl. Zdeňce Hryščenkové. UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvu a uvědomit žadatele. Termín: 23.4.2003

79/2003 ZAMÍTÁ přidělení bytu v čp. 303 p. RNDr. Ročkové z důvodu přidělení bytu jinému žadateli. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 23.4.2003

80/2003 VZALA NA VĚDOMÍ ekonomický rozbor na výkup PET lahví a UKLÁDÁ starostovi předložit radě návrh stanoviska. Termín: 5.5.2003

81/2003 PROJEDNALA žádost p. Špidlena o přidělení místa výběrčího parkovného a žádost schválila od 19.4.2003. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 23.4.2003

82/2003 PROJEDNALA žádost firmy KNORR-BREMSE o povolení pořádání akce dne 21.6.2003 s živou hudbou ve venkovních prostorách okolí firmy do 24.00 hodin a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 23.4.2003

83/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost České obchodní společnosti Liberec o povolení vedení plynovodu přes pozemky města a pro nejasnost požaduje žádost doplnit zakreslením předpokládané trasy do geometrického plánu. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 23.4.2003

84/2003 VZALA NA VĚDOMÍ výsledek ankety solit, nesolit. Solit: 64 hlasů, nesolit: 191 hlasů, celkem: 255 hlasů. UKLÁDÁ starostovi předložit výsledek ankety ZM dne 23.4.2003.

85/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Markvarta o koupi pozemků p.č. 977/6 a 977/2 na výstavbu rodinného domku. Žádost předloží ke schválení ZM dne 23.4.2003. UKLÁDÁ starostovi žádost předložit. UKLÁDÁ komisi životního prostředí navrhnout cenu pozemku. Termín: 23.4.2003

86/2003 PROJEDNALA žádost p. Dariny Balogové o přidělení většího bytu a konstatuje, že v současné době není žádný volný byt. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 23.4.2003

15.2.2007 20:59:16 | přečteno 865x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load