Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

6.jednání dne 24.3.2003

USNESENÍ

ze 6. jednání rady města, konaného dne 24.3. 2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

54/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 53,32,50,51,52/2003. PRODLUŽUJE termín usn.č. 43/2003 do 7. dubna 2003

55/2003 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o zajištění referenda o vstupu do EU.

56/2003 ODVOLÁVÁ z funkce velitele SDH Hejnice p. Miroslava Kupce s okamžitou platností.

57/2003 JMENUJEp. Jana Gašpierika do funkce velitele SDH Hejnice

s okamžitou platností.

58/2003 PROJEDNALA zprávy:
1/ O požární ochraně ve městě
2/ O bezpečnostní ochraně ve městě
3/ Inventarizaci majetku města
UKLÁDÁ starostovi předložit zprávy zastupitelstvu města. Termín: 23.4.2003

59/2003 JMENUJE předsedou likvidační komise místostarostu p. Jana Votavu.

60/2003 UKLÁDÁ tajemníkovi prověřit složení hlavní inventarizační komise a předložit návrh na jmenování hlavní inventarizační komise na rok 2003. Termín: 7.4.2003

61/2003 PROJEDNALA návrh změn místních poplatků z vyhlášek a UKLÁDÁ starostovi předložit návrh na změnu poplatků ZM. Termín: 23.4.2003

62/2003 UKLÁDÁ tajemníkovi napsat p. Karlu Dvořákovi ohledně jeho nepořádku na pozemku u bytovek. Termín: 7.4.2003

63/2003 UKLÁDÁ tajemníkovi zveřejnit záměr města odprodat 2 ks motocyklů - Babeta za nejvyšší nabídnutou cenu. Termín:7.4.2003

64/2003 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost manž. Králových, Macháčkových, Vojcových a Sláčalových ohledně neudržovaného pozemku v jejich sousedství. UKLÁDÁ tajemníkovi napsat majiteli pozemku a odepsat stěžovatelům. Termín: 7.4.2003

65/2003 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost SDH Hejnice ohledně množství psích exkrementů a parkování aut v blízkosti ordinace veterinárního lékaře. UKLÁDÁ tajemníkovi o stavu uvědomit veterinárního lékaře s poukazem na řešení situace. Termín: 7.4.2003

66/2003 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o sponzorský příspěvek na akci pálení vatry a schválila částku 1.000,- Kč. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 7.4.2003

67/2003 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o povolení pálení vatry dne 30.4.2003 od 18.00 do 02.00 hodin v kempu v Hejnicích a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 7.4.2003

68/2003 PROJEDNALA žádost ZŠ Hejnice o uzavření školních zařízení v době letních prázdnin a žádost schválila dle návrhu. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 7.4.2003

69/2003 PROJEDNALA zprávu finančního výboru ohledně inventarizace na MěÚ a zjištěné drobné nesrovnalosti v evidenci. UKLÁDÁ tajemníkovi stav řešit. Termín: 7.4.2003

15.2.2007 20:57:42 | přečteno 818x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load