Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

5.jednání dne 10.3.2003

USNESENÍ

z 5. jednání rady města, konaného dne 10.3. 2003
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

46/2003 PROJEDNALAkontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 214,147,222/02, 2,3,6,8,15,17,25,30,31,41,42,44/2003. PRODLUŽUJE termín usn.č. 122/02 do 10. května 2003, usn.č. 43/03 do 24. března 2003.

47/2003 UKLÁDÁ starostovi zajistit podání žaloby na firmu HANSA FLEX s.r.o. ohledně neplnění exekučního příkazu. Termín: 10. dubna 2003

48/2003 PROJEDNALA a vzala na vědomí zprávy:
1/ Vyhodnocení podnětů ZM
2/ Informace o zajištění schválených investičních akcí
3/ Projednání vyhlášek z hlediska výše poplatků

49/2003 VZALA NA VĚDOMÍ informaci SOU lesnického o konání soutěže: Celostátní akce o nejzdatnější studentku.

50/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost Mateřského centra Mateřídouška Hejnice o poskytnutí finančního příspěvku na činnost a konstatuje, že toto centrum není oficiálně zaregistrováno, proto žádosti nevyhovuje a vrátí se k danému problému po zaregistrování občanského sdružení a stanovení minimálního počtu aktivních členů tohoto sdružení. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 24. 3. 2003

51/2003 PROJEDNALA bezúplatný převod pozemku p.č. 95/3 o výměře 20 m2 z vlastnictví manželů Lipenských do vlastnictví města a bezúplatný převod části „a“ pozemku p.č. 63/1 o výměře 55 m2 z vlastnictví města do vlastnictví manželů Leitnerových, kteří uhradí náklady na oddělení a geometrické zaměření převáděných pozemků. UKLÁDÁ tajemníkovi zveřejnit záměr převodů. Termín: 24.3.2003 UKLÁDÁ starostovi předložit převod ZM. Termín: 23.4.2003

52/2003 ZAMÍTLA žádost o trojvýměnu bytu - manž. Horáčkovi, manž. Dimlovi a p. Hubáček, protože nelze připustit, aby byť i dočasně byla rodina se dvěma dětmi v přiděleném bytě a to v garsonce. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit všechny žadatele. Termín: 24.3.2003

53/2003 UPOZORŇUJE MěÚ na nesplnění zveřejnění zprávy o informacích dle zákona o informacích a UKLÁDÁtajemníkovi neprodleně zprávu zveřejnit. Termín: 14.3.2003

15.2.2007 20:56:33 | přečteno 752x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load