Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3.jednání dne 10.2.2003

USNESENÍ

ze 3. jednání rady města Hejnice, konaného dne 10.2.2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

27/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 16,19,20,21,22,23,24,25,26/2003.

28/2003 PROJEDNALA žádost manželů Jožákových o odprodej pozemku p.č. 227/2 o výměře 643 m2. UKLÁDÁ tajemníkovi zveřejnit záměr města pozemek odprodat za cenu 60,- Kč za 1 m2 a zajistit oddělení pozemku. Termín: 31.3.2003

29/2003 VZALA NA VĚDOMÍ projednání postupu MěÚ na právní subjektivitě Základní školy Hejnice.

30/2003 PROJEDNALA návrh rozpočtu města na rok 2003 a takto navržený rozpočet UKLÁDÁ starostovi předložit ke schválení ZM. UKLÁDÁ tajemníkovi rozpočet zveřejnit dle zákona. Termín: předložení ZM: 26.2.2003, zveřejnění: ihned

31/2003 PROJEDNALA návrh jednacího řádu. Návrh doporučí ZM ke schválení. UKLÁDÁ starostovi předložit návrh jednacího řádu ZM ke schválení. UKLÁDÁ tajemníkovi zapracovat do návrhu odsouhlasené změny a zaslat zastupitelům. Termín: 26.2.2003

32/2003 SCHVÁLILA text vyhlášené ankety solit, či nesolit. UKLÁDÁ tajemníkovi zajistit prostřednictvím Pošty distribuci anketního formuláře. Termín: 24.2.2003

33/2003 SCHVÁLILA kontrolní řád dle návrhu. UKLÁDÁ tajemníkovi seznámit vedoucí zařízení s kontrolním řádem a podle tohoto řádu postupovat. Termín: 24.2.2003

34/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Markvarta o odprodej části pozemku p.č. 443/2. Na svém původním stanovisku ze dne 5.9.2002 trvá. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 24.2.2003

35/2003 PROJEDNALA žádost vedoucí stravování MŠ o prominutí částky 578,30 Kč provařené nad limit a žádost na základě doporučení finančního výboru schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 24.2.2003

36/2003 PROJEDNALA žádost p. Václava Chaloupky o povolení pořádání prodejních trhů v Hejnicích 1 x měsíčně v počtu 15 stánků a žádost zamítla s tím, že je možnost prodeje v Divadelní přístavbě. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 24.2.2003

37/2003 PROJEDNALA žádost p. Lipenské o prodloužení pronájmu nebytových prostor na prodejnu zeleniny a žádost schválila. UKLÁDÁ Středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 24.2.2003

38/2003 PROJEDNALA žádost manželů Lanyiových o přidělení většího bytu a konstatuje, že v této chvíli žádný volný byt není. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 24.2.2003

39/2003 PROJEDNALA žádost škol v Hejnicích o pronájem kina dne 27.3.2003 na akademii a schválila pronájem za cenu 450,- Kč za 1,5 hodiny. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele a vedoucího kina. Termín: 24.2.2003

15.2.2007 20:54:18 | přečteno 749x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load