Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

22.jednání dne 15.12.2003

USNESENÍ

z 22. jednání rady města, konaného dne 15.12.2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

254/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 250, 244, 245, 247, 248, 249, 252/2003. PRODLUŽUJE termín usn.č. 241/2003 do 31.12.2003 usn.č. 251/2003 do 31.1.2004

255/2003 VZALA NA VĚDOMÍ zprávy:
a) o vyhodnocení činnosti RM a ZM
b) o přípravě zastupitelstva města

256/2003 UKLÁDÁ starostovi zajistit oplocení dvou pískovišť a výměnu písku 2 x ročně. Termín: sezóna 2004

257/2003 SCHVÁLILA provozní dobu MěÚ o vánočních svátcích. Ukládá tajemníkovi provozní dobu zveřejnit. Termín: ihned

258/2003 PROJEDNALA žádost JSDH o odvolání výpovědi Kupcovým a na svém stanovisku trvá. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit JSDH. Termín: 31.12.2003

259/2003 PROJEDNALA žádost Pekárny M + S o koupi části pozemku p.č. 810/4 o výměře 75 m2 a žádost doporučí ke schválení ZM s navrhovanou cenou 100,- Kč/1 m2. UKLÁDÁ tajemníkovi záměr města zveřejnit. Termín: 31.12.2003 UKLÁDÁ starostovi předložit žádost ke schválení ZM v r. 2004.

15.2.2007 21:25:31 | přečteno 788x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load