Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

21.jednání dne 1.12.2003

USNESENÍ

z 21. jednání rady města, konaného dne 1.12.2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

240/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 181,196, 233, 236, 237, 238, 239/2003.

241/2003 UKLÁDÁ starostovi podat žalobu u soudu na neoprávněné užívání bytu manž. Horáčkových. Termín: ihned

242/2003 UKLÁDÁ tajemníkovi vyrozumět všechny majitele nemovitostí přiléhajících k vodoteči, která napájí koupaliště, že v žádném případě, mimo chemické WC, nesmí používat žádné jiné než povolené zařízení likvidující odpadní vody. Termín: 31.1.2004

243/2003 SCHVÁLILA zakoupení 4 pneumatik pro SDH Hejnice do výše 20.000,- Kč z důvodů ojetých vzorků (neprošlo STK).

244/2003 UKLÁDÁ tajemníkovi připravit změnu vyhlášky o navýšení sazby poplatku za komunální odpad - zvýšení ceny o 20,- Kč na osobu s platností od 1. ledna 2004 z důvodů navýšení spotřební daně. UKLÁDÁ starostovi předložit změnu ke schválení ZM. Termín: 17.12.2003

245/2003 SCHVÁLILA úpravu rozpočtu pro r. 2003 a ukládá starostovi předložit materiál ZM. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit všechna zařízení o dodržování rozpočtové kázně. Termín:17.12.2003

246/2003 PROJEDNALA návrh rozpočtu města na r. 2004, s návrhem souhlasí tak, jak byl předložen a UKLÁDÁ starostovi návrh předložit ZM k projednání a schválení. Termín: 17.12.2003

247/2003 PROJEDNALA žádost p. Ireny Sádovské o povolení vyjímky z platby za komunální odpad za r. 2003 a na r. 2004 a jako věc nepříslušnou k projednání rady žádost předá správci poplatku, který rozhodne. UKLÁDÁ tajemníkovi radu informovat.

248/2003 PROJEDNALA žádost p. Katariny Dvořákové, Hejnice čp. 598 o souhlas s výměnou vany v bytě za sprchový kout na vlastní náklady a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 15.12.2003

249/2003 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost p. Korandové ohledně bydlení v DPS a stížnost pokládá za neoprávněnou. Bylo provedeno několik kontrol a nebyly shledány závady v soužití. UKLÁDÁ tajemníkovi žadatelce odpovědět. Termín: 15.12.2003

250/2003 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost p. Bohuslava Nového, Hejnice čp. 549, ohledně propadající se cesty a ukládá starostovi ve věci dále jednat i s ředitelem Lesů ČR. Termín: ihned

251/2003 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost majitelů garáží na vypouštění fekálních vod za garáže a ukládá tajemníkovi stížnost předat pověřenému úřadu Frýdlant. Termín: 15.12.2003

252/2003 PROJEDNALA žádost p. Anny Albrechtové o povolení bydlení u p. Steklého a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 15.12.2003

253/2003 PROJEDNALA A SCHVÁLILA požární řád.

15.2.2007 21:24:23 | přečteno 747x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load