Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

20.jednání dne 19.11.2003

USNESENÍ

ze 20. jednání rady města, konaného dne 19.11.2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

231/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:219, 220, 224, 227, 228, 229/2003.¨PRODLUŽUJE termín usn.č. 122/02 do 31. 12. 2003.

232/2003 SCHVÁLILA návrh investičních akcí na rok 2004.

233/2003 VZALA NA VĚDOMÍ odhad nemovitosti čp. 220 a stanoví návrh prodejní ceny ve výši 600.000,- Kč. UKLÁDÁ tajemníkovi zveřejnit cenu. UKLÁDÁ starostovi předložit odprodej s cenou ZM. Termín: 17.12.2003

234/2003 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty o přípravě inventarizace.

235/2003 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu finančního a kontrolního výboru z provedené kontroly v hasičské zbrojnici. UKLÁDÁ starostovi zprávu předložit ZM dne 17.12.2003.

236/2003 PROJEDNALA žádost Českého svazu ochránců přírody o finanční příspěvek na výstavbu zvoničky v Muzeu v osadě Jizerka a žádost zamítla. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 1.12.2003

237/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Jiřího Sádovského o koupi pozemku p.č. 910 a o změnu ÚP. UKLÁDÁ tajemníkovi žadateli odpovědět, že pozemek není majetkem města a není třeba k prodeji změny ÚP. Termín: 1.12.2003

238/2003 VZALA NA VĚDOMÍ, že vůz Avie hasičského sboru neprošel STK. UKLÁDÁ starostovi ve věci dále jednat.

239/2003 PROJEDNALA žádost manž. Harudových o prodej pozemku p.č. 944/1 a rozhodnutí odkládá do doby vyřešení vlastnictví pozemku p.č. 944/9. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele.

15.2.2007 21:23:16 | přečteno 775x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load