Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19.jednání dne 3.11.2003

USNESENÍ

z 19. jednání rady města, konaného dne 3.11.2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

218/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.:209, 205, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 217/2003.

219/2003 UKLÁDÁ tajemníkovi odpovědět na žádost p. Modlitbové, že v daném místě vzhledem k velkým nákladům se nebude osvětlení zřizovat kvůli jednomu domu. Termín: 17.11.2003

220/2003 PROJEDNALA žádost manž. Maturových o odprodej pozemku na zahrádku a žádost zamítla. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 17.11.2003

221/2003 VZALA NA VĚDOMÍ informaci starosty:
1/ o činnosti Frýdlantské vodárenské za rok 2003 a výhled do roku 2004
2/ o činnosti LIAD Liberec a výhled do roku 2004
3/ o činnosti Mikroregionu Frýdlantsko a výhled do roku 2004

222/2003 PROJEDNALA zprávu o činnosti SBH a MH za rok 2003 a ukládá místostarostovi předložit zprávu na vědomí ZM. Termín: 17. 12.2003

223/2003 VZALA NA VĚDOMÍ zápis z kontroly Hasičského záchranného integrovaného sboru kraje na MěÚ a v požární zbrojnici. UKLÁDÁ starostovi závady v daných termínech odstranit.

224/2003 VZALA NA VĚDOMÍ námitku manž. Juščákových ohledně navrhované ceny za pozemek a na svém rozhodnutí trvá. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 17.11.2003

225/2003 VZALA NA VĚDOMÍ zápis o provedené kontrole na úseku sociálních věcí, kterou provedl Krajský úřad Libereckého kraje.

226/2003 VZALA NA VĚDOMÍ poděkování p. MUDr. Krejcarové za nové dveře ve zdravotním středisku.

227/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost manž. Prádeových o přidělení stavebního pozemku na výstavbu RD. UKLÁDÁ tajemníkovi odpovědět žadateli, že v současné době nemá město žádný stavební pozemek. Termín: 17.11.2003

228/2003 PŘIDĚLILA byty v DPS:
1/ 2 + KK p. Krejčíková Ludmila
2/ 2 + KK p. Karrasová Alena
3/ 1 + KK p. Paďourová Jaromíra .
UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nové nájemní smlouvy a uvědomit žadatele. Termín: 17.11.2003

229/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádosti: p. Krkošky, manž. Fajakových, p. Rubešové, p. Petříčka a p. Štumfy o zřízení vodovodní a plynové přípojky. UKLÁDÁ starostovi ve věci dále jednat, informovat žadatele a radu města na příštím jednání. Termín: 17.11.2003

230/2003 SCHVÁLILA vyplacení odměny vedoucímu zařízení ZŠ Hejnice p. Mgr. Milanu Hubáčkovi.

15.2.2007 21:22:04 | přečteno 839x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load