Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

18.jednání dne 20.10.2003

USNESENÍ

z 18. jednání rady města, konaného dne 20.10.2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

204/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a PRODLUŽUJE termín usn.č. 181/2003 do 30.11.2003

205/2003 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu finančního výboru o provedené kontrole v knihovně v Hejnicích. UKLÁDÁ starostovi připomínky projednat s p. Kašparem. Termín: 3.11.2003

206/2003 PROJEDNALA záměr vybudovat kanalizaci od firmy CUBE na Ferdinandově až k ČOV v Hejnicích. UKLÁDÁ starostovi záměr předložit ZM dne 17.12.2003. Termín: 17.12.2003

207/2003 SCHVÁLILA ideové rozčlenění budoucích stavebních parcel k budoucí zástavbě o výměrách cca 1200 m2.

208/2003 PROJEDNALA žádost Mateřského centra Mateřídouška o cenu za pronájem prostor na jejich činnost v DPS do konce letošního roku za symbolickou 1,- Kč a žádost schválila. Náklady na topení a el. energii a vodu si žadatelé uhradí. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 3.11.2003

209/2003 PROJEDNALA havarijní stav budovy CHANOS ZŠ Hejnice, nahlášený vedoucím organizace p. Mgr. Hubáčkem, a ukládá starostovi v dané věci neprodleně jednat. Termín: ihned

210/2003 PROJEDNALA žádost firmy KBM SERVIS o navýšení za úklid v DPS o 60 % a tuto žádost zamítla. UKLÁDÁ starostovi s firmou jednat a smlouvu vypovědět. UKLÁDÁ tajemníkovi prověřit možnost financování úklidu v DPS pro rok 2004 z hlediska odvodů a daní. Termín: 3.11.2003

211/2003 PROJEDNALA žádost p. Jitky Modlitbové o vybudování veřejného osvětlení a rozhodnutí odkládá do příští rady.

212/2003 PROJEDNALA žádost p. Jitky Modlitbové o znovuzvážení způsobu odvozu kom. odpadu od jejího objektu a odvoz zajistí prostřednictvím Střediska služeb. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 3.11.2003

213/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost manž. Maturových o odprodej pozemků p.č. 818 a p.č. 1119 a rozhodnutí odkládá do příští rady.

214/2003 PROJEDNALA žádost p. Miroslava Peška o prodloužení pronájmu nebytových prostor na dobu 5 let v domě čp. 299 - prodejna květin a žádost schválila. UKLÁDÁ Středisku služeb sepsat novou nájemní smlouvu. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 3.11.2003

215/2003 VZALA NA VĚDOMÍ dopis nájemníků domu čp. 220 ohledně prodeje tohoto domu.

216/2003 PROJEDNALA žádost manž. Juščákových o odkoupení pozemku p.č. 813/58 o výměře 142 m2, který užívají a UKLÁDÁ starostovi předložit žádost zastupitelstvu města s doporučením ceny 50,- Kč za 1 m2. UKLÁDÁ tajemníkovi vyrozumět žadatele. Termín: 3.11.2003

217/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Zrubce o odprodej objektu čp. 220 a ukládá tajemníkovi žadatele vyrozumět. Termín: 3.11.2003

15.2.2007 21:21:04 | přečteno 823x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load