Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

16.jednání dne 22.9.2003

USNESENÍ

ze 16. jednání rady města, konaného dne 22.9.2003
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

195/2003 PROJEDNALAkontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 187,190,192,193,194/2003. PRODLUŽUJE termín usn.č. 181/2003 do 6.10.2003

196/2003 UKLÁDÁ tajemníkovi zajistit znovu prošetření odtoku odpadních vod ze zahrádek v zimních měsících. Termín: 30.11.2003

197/2003 PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ zprávy:
1/ Vyhodnocení turistické a rekreační sezony 2003
2/ Informace o plnění místních daní a poplatků
3/ Postup investičních akcí
4/ Nezaměstnanost ve městě

198/2003 PROJEDNALA žádost manž. Jarmily a Jiřího Palmeových o koupi domu čp. 272 a ukládá starostovi předložit žádost zastupitelstvu města. Termín: 24.9.2003

199/2003 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o přizvání na jednání rady města a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi zajistit pozvání zástupců SDH na příští jednání RM. Termín: 6.10.2003

200/2003 PROJEDNALA žádost p. Jana Podhory o prodloužení pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 96 a žádost schválila. UKLÁDÁ Středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 6.10.2003

201/2003 SCHVÁLILA navýšení kapacity školní jídelny na počet 500 strávníků dle skutečného stavu. Projektovaná kapacita při výstavbě ŠJ v r. 1974 byla 600.

15.2.2007 21:18:50 | přečteno 761x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load