Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

14.jednání dne 25.8.2003

Usnesení

ze 14. jednání rady města, konaného dne 25.8. 2003
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

161/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 147, 116, 129, 146, 150, 155, 157,150,151,152,153, 154,156, 158,159, 148, 149, 160, 123/2003. PRODLUŽUJE termín usn. č. 118/2003 do 25.9.2003.

162/2003 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o plnění investičních akcí.

163/2003 PŘIDĚLILA byty:
1/ Objekt čp. 531, byt o vel. 1+2 po manž.. Ledvinkových p. Iloně Ožvaldové
2/ Objekt čp. 601, byt o vel. 1+1 po p. Ožvaldové p. Darině Balogové
3/ Objekt čp. 595, byt o vel. 1+3 po manž. Farských manž. Sokolovým
4/ Objekt čp. 595, byt o vel. 1 + 3 po manž. Sokolových manž. Holickým
5/ Objekt čp. 595, byt o vel. 1 + 2 po manž. Holických manž. Ježowiczovým
6/ Objekt čp. 601, byt o vel 1+0 po p. Deškové sl. Daně Červové
7/ Objekt čp. 300, byt o vel. 1 + 2 po manž. Červových sl. Kateřině Hofmannové a p. Radkovi Mihulkovi
8/ Objekt čp. 531, byt o vel. 2 + 1 po manž. Rapčanových manž. Tichým
9/ Objekt čp. 531, byt o vel. 1 + 1 po manž. Tichých sl. Jiřině Beránkové a p. Robertu Mackovi
10/ Objekt čp. 601, byt o vel. 1 + 0 po p. Rybenské sl. Markétě Durdisové
11/ Objekt čp. 601, byt o vel. 1 + 0 po manž. Ježowiczových sl. Lence Zavadilové
12/ Objekt čp. 601, byt o vel. 1 + 0 po p. Balogové p. Vlastimilu Plichtovi
13/ Objekt čp. 601, byt o vel. 1 + 0 po p. Lepšíkovi sl. Ivetě Jersákové
UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nové nájemní smlouvy a uvědomit žadatele. Termín: 8.9.2003

164/2003 PROJEDNALA žádosti o byt: sl. Kupcové, p. MVDr. Struhára, p. Dvořáčka, manž. Pavlinyiových, p. Macka s rodinou a v současné době nelze těmto žádostem vyhovět. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit všechny žadatele. Termín: 8.9.2003

165/2003 PROJEDNALA přidělení bytů v čp. 274 po p. Nichtovi a v čp. 220 po p. Hilmarové a rozhodnutí odkládá do příští rady.

166/2003 UKLÁDÁ tajemníkovi zveřejnit návrh rady odprodat nemovitost čp. 272 s pozemky za min. cenu 500.000,- Kč. V případě, více zájemců stanovi ZM kriteria i cenu. Termín: ihned

167/2003 PŘIDĚLUJE byty v DPS:
1/ byt o vel. 2 + KK p. Vrzalové
2/ byt o vel. 2 + KK p. Třískovi
3/ byt o vel. 1 + KK p. Steklému
4/ byt o vel. 1 + KK p. Mrňákové
UKLÁDÁ p. Štěpánové sepsat nájemní smlouvy a uvědomit žadatele. Termín: 8.9.2003

168/2003 PROJEDNALA žádost p. Mesznera o proplacení faktury za opravu žlabů a svodů v kempu a domnívá se, že tyto opravy jsou zahrnuty ve smlouvě a úhradu částky zamítla. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 8.9.2003

169/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádosti p. Jaroslava Demčáka, bytem Hejnice čp. 538 a p. Jaroslava Sotony, bytem Hejnice čp. 538 o odkoupení pozemků a ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele, že pozemky nejsou v majetku města. Termín: 8.9.2003

170/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Vajnera v zastoupení JUDr. Muchy a trvá na tom, že uvedená parcela je určena k zástavbě dle územního plánu. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. UKLÁDÁ starostovi projednat žádost na jednání ZM a seznámit ZM se stanoviskem rady. Termín: 8.9.2003

171/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Melicha o odkoupení pozemku p.č. 291/1 o výměře. UKLÁDÁ starostovi předložit odprodej ke schválení ZM. Termín: 8.9.2003

172/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Vladimíra Němce o odkoupení části pozemku p.č. 168/1 o výměře 2 x 25 m2. UKLÁDÁ tajemníkovi záměr města pozemek odprodat zveřejnit a uvědomit žadatele. UKLÁDÁ starostovi předložit odprodej ke schválení ZM. Termín: 8.9.2003

173/2003 PROJEDNALA žádost p. Szotkowského o odprodej části pozemku p.č. 82/3 o výměře 600 m2. UKLÁDÁ tajemníkovi zajistit oddělení pozemku a uvědomit žadatele. UKLÁDÁ komisi životního prostředí stanovit návrh ceny pozemku. Termín: 8.9.2003

174/2003 PROJEDNALA žádost p. Karla Vaculy o odkoupení části pozemku p.č. 84 o výměře 510 m2. UKLÁDÁ tajemníkovi zajistit oddělení pozemku a uvědomit žadatele. UKLÁDÁ komisi životního prostředí stanovit návrh ceny pozemku. Termín: 8.9.2003

175/2003 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o povolení uzavření komunikace u nádraží ČD a povolení stánkového prodeje v rámci akce Memoriál Čeňka Pantůčka dne 27.9.2003 od 6.00 do 18.00 hodin a žádost schválila. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 8.9.2003

176/2003 PROJEDNALA žádost SDH Hejnice o finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč na akci Memoriál Čeňka Pantůčka a schvaluje přispět částkou 1.000,- Kč z fondu starosty. Ukládá finančnímu odboru částku vyplatit. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 8.9.2003

177/2003 VZALA NA VĚDOMÍ dopis p. Slukové. UKLÁDÁ tajemníkovi žadatelce odpovědět, že další jednání bude předmětem řízení. UKLÁDÁ komisi ŽP stanovit cenu pozemku. Termín: 8.9.2003

178/2003 VZALA NA VĚDOMÍ návrh komise ŽP na stanovení ceny pozemku p.č. 487/4 o výměře 200 m2 - cena 65,- Kč za l m2 a ukládá starostovi předložit návrh ceny ke schválení ZM. Termín: 24.9.2003

15.2.2007 21:15:43 | přečteno 883x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load