Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

13.jednání dne 30.6.2003

USNESENÍ

ze 13. jednání rady města, konaného dne 30.6. 2003
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

145/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 119, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144/2003. PRODLUŽUJE termín usn. č. 123,118/2003 do 25.8.2003.

146/2003 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o plnění investičních akcí a ukládá zprávu předložit ZM dne 2.7.2003.

147/2003 PROJEDNALA vybavení bytů DPS kuchyňskými linkami mimo el. spotřebiče. UKLÁDÁ úřadu uvědomit zájemce o této možnosti a v případě zájmu toto zařízení zajistit. Uvedené zařízení bude v majetku nájemníků a musí si jej uhradit. Termín: ihned

148/2003 PROJEDNALA a SCHVÁLILA zajištění úklidu chodeb a schodiště v DPS. Uvedené náklady budou rozpočítány na jednotlivé nájemníky a budou součástí platby za služby. UKLÁDÁ starostovi uzavřít s úklidovou firmou smlouvu. Termín: 31.7.2003

149/2003 PROJEDNALA žádost p. Duchka o koupi pozemku p.č. 487/4. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele a uveřejnit záměr odprodeje. Termín: 31.7.2003 UKLÁDÁ komisi životního prostředí stanovit návrh ceny. Termín: 31.7.2003 UKLÁDÁ starostovi předložit prodej ZM ke schválení. Termín: 24.9.2003

150/2003 PROJEDNALA a vzala na vědomí žádosti o přidělení uvolněného bytu o vel. 2 + 1 v čp. 272 v Hejnicích, Jizerské ul. Schválila přijmout záměr nabídnout obytný dům čp. 272 k odprodeji. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 14.7.2003 UKLÁDÁ starostovi předložit záměr zastupitelstvu města. Termín: 2.7.2003

151/2003 PROJEDNALA žádost p. Víta Čecha o povolení podnájmu bytu č. 4 v čp. 495 sl. Aleně Sochorové a podnájem schválila na dobu 1 roku. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 14.7.2003

152/2003 PROJEDNALA žádost p. Hilmarové, aby město odkoupilo plynové zařízení v jejím bytě v domě čp. 220. S tímto návrhem nelze souhlasit. Rada města doporučuje žadatelce jednat s případným budoucím nájemníkem bytu. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatelku. Termín: 14.7.2003

153/2003 VZALA NA VĚDOMÍ dopis manž. Lanyiových a zařazuje ho mezi žadatele o byt. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 14.7.2003

154/2003 PROJEDNALAžádost p. Ilony Zimové a p. Oldřicha Eflera, Hejnice čp. 300 o výměnu bytu z finančních důvodů za byt po p. Šomjakovi nebo jiný. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele, že dům čp. 272, kde se byt nachází, je zvažován k odprodeji. Jejich žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o byt. Termín: 14.7.2003

155/2003 UKLÁDÁ starostovi předložit ke schválení ZM návrh budoucích cen pozemků pro individuální výstavbu včetně geometrického zaměření. Termín: 2.7.2003

156/2003 PROJEDNALA redukci dopravních spojů Českých drah dle předloženého návrhu jízdního řádu. S touto redukcí naprosto nesouhlasí. UKLÁDÁ starostovi v tomto duchu odpovědět a odpověď zaslat Krajskému úřadu. Termín: 14.7.2003

157/2003 VZALA NA VĚDOMÍ dopis členky zastupitelstva města p. MUDr. Krejcarové ohledně žádosti o opravu a rekonstrukci silnice. Dopis byl rozeslán všem členům zastupitelstva města a bude projednáván na jednání ZM dne 2.7.2003.

158/2003 PROJEDNALA žádost p. Bedřicha Szotkowského o pronájem a odprodej pozemku p.č. 82/3. UKLÁDÁ starostovi s jmenovaným dále jednat. UKLÁDÁ tajemníkovi jmenovaného pozvat na jednání ke starostovi města. Termín: 14.7.2003

159/2003 SCHVÁLILA vyplacení odměny řediteli ZŠ za bezchybné uvedení právního subjektu do chodu. UKLÁDÁ starostovi vyrozumět jmenovaného a zajistit vyplacení odměny. Termín: 14.7.2003

160/2003 SCHVÁLILA přidělení 32 bytů v DPS dle přílohy zápisu a usnesení.

15.2.2007 21:14:42 | přečteno 881x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load