Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

12.jednání dne 16.6.2003

Usnesení

ze 12. jednání rady města, konaného dne 16.6. 2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

136/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 107,127,128,130,131,132,133,134,135/2003. PRODLUŽUJE termín usn. č. 123/03 do 30. června 2003

137/2003 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Kontrolu plnění všech usnesení RM a ZM do 16.6.2003
2/ Kontrolu plnění všech usnesení finančního a kontrolního výboru

138/2003 PROJEDNALA žádost p. Štefana Cifry o koupi pozemku u čp. 220 na stavbu garáže. Odkoupení pozemku zamítla. Doporučuje dlouhodobý pronájem za výše uvedeným účelem. UKLÁDÁ vedoucí správního odboru uvědomit žadatele. Termín: 30.6.2003

139/2003 PROJEDNALA žádost p. Balogové o přidělení bytu o vel. 1 + 4 v čp. 220 po p.Hilmarové a ukládá vedoucí správního odboru žadatelce odpovědět, že byty v DPS ještě přiděleny nejsou, její žádost bude zaregistrována a při přidělování bytů bude zvažována. UKLÁDÁ vedoucí správního odboru uvědomit žadatele. Termín: 30.6.2003

140/2003 VZALA NA VĚDOMÍ žádost manž. Vajnerových o zakoupení pozemku p.č. 105/2 a žádá doplnění žádosti o účel. Účel odkoupení pozemku v žádosti je nejasný. Ukládá vedoucí správního odboru uvědomit žadatele o doplnění žádosti případně ústní jednání. Termín: 30.6.2003

141/2003 PROJEDNALA žádost p. Bartoše o schválení oplocení jeho pozemku a s návrhem oplocení dle dodaného vzoru souhlasí. Doporučuje mezi plotem a chodníkem v budoucnu osázet živý plot. Ukládá vedoucí správního odboru uvědomit žadatele. Termín: 30.6.2003

142/2003 PROJEDNALA stížnost rodin Štěpánových, Antonových, Novákových na rodinu Jirošových, Hejnice čp. 531 a jejich dlouhodobou návštěvu. UKLÁDÁ vedoucí správního odboru pozvat p. Jirošovou na jednání ke starostovi města. Ukládá starostovi města na příštím jednání radu informovat. Termín: 30.6.2003

143/2003 PROJEDNALA žádost p. Dity Nejedlé o přidělení bytu na dobu výstavby RD, na 2 roky a ukládá vedoucí správního odboru žadatelce odpovědět, že její žádost bude zařazena do seznamu uchazečů o byt. Termín: 30.6.2003

144/2003 PROJEDNALA stížnost p. Martínka ohledně odvozu TKO a dle vyjádření místostarosty je věc vyřízena k 1. červenci 2003. UKLÁDÁ vedoucí správního odboru uvědomit stěžovatele. Termín: 30.6.2003

15.2.2007 21:13:13 | přečteno 872x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load