Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

11.jednání dne 2.6.2003

USNESENÍ

z 11. jednání Rady města Hejnice konaného dne 2.6.2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města.

Rada města :

124/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjmula ze sledování usn. čís. 115, 120, 121 a 122/2003, prodloužila termín usnesení čís. 122/2002 do 30.9.2003, čís. 107 a 123/2003 do 16.6.2003.

125/2003 BERE NA VĚDOMÍ zprávu předsedy o činnosti komise životního prostředí v období od března 2002 do dubna 2003. Ukládá starostovi předložit zprávu ZM. Termín: 2.7.2003

126/2003 PRODLUŽUJE termín kolaudace stavby objektu DPS do ukončení výstavby přípojky elektrické energie společností SČE a.s. Děčín. Přípojka není zapracována ve smlouvě o výstavbě DPS.

127/2003 POVOLUJE TJ Jiskra Hejnice využití veřejného prostranství dne 21.6.2003 k zajištění depa a místa startu cyklistického závodu SMĚDAVA 2003 - časovka jednotlivců do vrchu. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 16.6.2003

128/2003 BERE NA VĚDOMÍ stížnost p. Jiřího Černého na nevhodné užívání veřejného prostranství p. Vratislavem Petrem. Ukládá tajemníkovi pozvat p. Petra ke starostovi města k pohovoru a uvědomit stěžovatele o přijatých opatřeních. Termín: 16.6.2003

129/2003 BERE NA VĚDOMí žádost SDH Hejnice o navýšení rozpočtu z důvodu odstranění závady a nepojízdnosti cisternového vozu T 148 o částku 33.500,- Kč. Schvaluje provedení opravy a doporučuje zastupitelstvu města žádost o navýšení rozpočtu ke schválení. Ukládá starostovi předložit žádost ke schválení ZM. Termín: 2.7.2003

130/2003 PROJEDNALA žádost manž. Hnízdilových o prošetření vytyčení hranic veřejné cesty p.č. 1281/1 v Hejnicích a konstatuje, že současný stav je v souladu s katastrální mapou. Hranici cca 2 m širokého pozemku cesty tvoří smrčky vysázené na sousedním soukromém pozemku. Ukládá tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín 16.6.2003

131/2003 BERE NA VĚDOMÍ dopis p. Darii Slukové, kterým je popíráno vlastnictví pozemku p.č. 946/1 zapsané v evidenci katastru nemovitostí městu Hejnice. Rada zpochybnění odmítá, avšak nevylučuje možnost dospět k dohodě. Připouští narovnání vlastnických práv prodejem dotčeného pozemku. Ukládá tajemníkovi uvědomit pisatelku. Termín: 16.6.2003

132/2003 BERE NA VĚDOMÍ vyjádření rodiny Lányiových k usnesení rady města přijatému k žádosti o přidělení většího bytu. Ukládá starostovi jednat s Českou správou nemovitostí a.s. o možnosti výměny bytu Lányiových za byt větší. Termín: 16.6.2003

133/2003 SCHVALUJE výměnu bytu 1+3 m. Křiklavových v čp. 514, za byt 1+2 p. Šoltové v čp. 581. Ukládá p. Štěpánové uvědomit žadatele a sepsat nové nájemní smlouvy. Termín: 16.6.2003

134/2003 PROJEDNALA stížnost p. Aleny Valáškové na postup tajemníka MěÚ při rozhodování o umístění prodejních stánků v okolí veřejných WC v době konání POUTI SMÍŘENÍ. Ukládá starostovi stěžovatelce odpovědět. Termín: 16.6.2003

135/2003 BERE NA VĚDOMÍ změnu podmínek České spořitelny a.s. pro vedení účtů města a uděluje k přijetí podmínek souhlas. Ukládá starostovi na podmínky přistoupit. Termín: 16.6.2003

15.2.2007 21:12:05 | přečteno 884x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load