Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

10.jednání dne 19.5.2003

USNESENÍ

z 10. jednání rady města, konaného dne 19.5. 2003
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

114/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 113,101,103,104,108,109,110,111,112/03. PRODLUŽUJE termín usn. č. 122/02 a č. 107/03. RUŠÍ usn.č. 102/2003.

115/2003 SCHVÁLILA pronájem kontejnerů - 3 velkých na plasty a 1 na sklo. UKLÁDÁ místostarostovi pronájem zajistit. Termín: 2.6.2003

116/2003 PROJEDNALA závěrečný účet hospodaření za rok 2002 a tento schvaluje. UKLÁDÁ starostovi závěrečný účet předložit ZM ke schválení. Termín: 2.7.2003

117/2003 VZALA NA VĚDOMÍ:
1/ Informaci starosty o investičních akcích
2/ Projednání chodu právní subjektivity ZŠ

118/2003 UKLÁDÁ starostovi do konce června 2003 předložit vzory právních ujednání jiných právních subjektů škol.

119/2003 SCHVALUJE zakoupení nádoby na PRAGU V 3S fekál do částky 10.000,- Kč. UKLÁDÁ starostovi zakoupení realizovat. Termín: 30.6.2003

120/2003 VZALA NA VĚDOMÍ stanovisko MUDr. Krejcarové k žádosti o větší byt rodině Lanyiových a konstatuje, že o přidělení většího bytu si lze požádat majitele domu, ve kterém bydlí. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 2.6.2003

121/2003 PROJEDNALA žádost o zvýšení poplatku na provoz kožní ordinace a žádost zamítla. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit MěÚ Frýdlant. Termín: 2.6.2003

122/2003 PROJEDNALA žádost p. Červy o výměnu bytu a sděluje, že výměna bude navržena do 2 měsíců. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 2.6.2003

123/2003 PROJEDNALA spolupráci p. Karla Šulce, majitele Sběrných surovin Hejnice o shromažďování a využití odpadů a UKLÁDÁ starostovi se jmenovaným podepsat smlouvu o likvidaci těchto odpadů. Termín: 2.6.2003

15.2.2007 21:11:13 | přečteno 888x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load