Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

1.jednání dne 13.1.2003

USNESENÍ

z 1. jednání rady města Hejnice, konaného dne 13.1.2003 v 15.45 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

1/2003 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. : 203, 204, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 226, 227. Prodlužuje termín usnesení č. 122, 147/2002 do 28.února 2003.

2/2003 DOPORUČÍ zastupitelstvu města ke schválení odprodej části pozemku p.č. 74. UKLÁDÁ komisi životního prostředí stanovit návrh ceny pozemku. UKLÁDÁ tajemníkovi zajistit oddělení a zaměření pozemku a zveřejnit záměr města. UKLÁDÁ starostovi předložit odprodej pozemku MZ. Termín: 27. 1. 2003. Předložení MZ - po zaměření.

3/2003 SCHVÁLILA návrh plánu práce zastupitelstva a rady. Ukládá starostovi předložit plán práce ke schválení ZM. Termín: 26. února 2003

4/2003 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu starosty o splnění úkolů roku 2002.

5/2003 VZALA NA VĚDOMÍ svolání mimořádného jednání zastupitelstva města na den 22.1.2003 v 18:00 hodin.

6/2003 PROJEDNALA návrh investičních akcí na rok 2003. Návrh bude předložen po dopracování zastupitelstvu města. UKLÁDÁ starostovi návrh předložit. Termín: 26. února 2003

7/2003 PROJEDNALA stížnost čtyř nájemníků domu čp. 495 na netěsnost oken a žádost o snížení nájemného. UKLÁDÁ středisku služeb snížit základní nájemné o 20% od 1.1.2003 do doby výměny oken z důvodu snížené teploty v bytech. Termín: leden 2003

8/2003 PROJEDNALA odprodej pozemku p.č. 48/2 a 47/1, doporučí ZM pozemky odprodat. UKLÁDÁ tajemníkovi zveřejnit záměr města. UKLÁDÁ starostovi předložit odprodej ZM dne 26.2.2003. Termín: zveřejnění - 27.1. 2003

9/2003 PROJEDNALA žádost p. Romana Finkouse o odprodej pozemku p.č. 927/32 na výstavbu RD. UKLÁDÁ komisi životního prostředí prověřit a stanovit návrh ceny pozemku. Termín: 27.1. 2003

10/2003 PROJEDNALA nájemníků domu čp. 274 na p. Miroslava Kubáta - opakované narušování nočního klidu a soužití s ostatními nájemníky. UKLÁDÁ starostovi podat žalobu na výpověď z bytu bez náhrady. Termín: 27.1. 2003

11/2003 PROJEDNALA žádost ředitelství ZŠ o zajištění osvětlení cesty k malé tělocvičně. UKLÁDÁ starostovi a místostarostovi prověřit možnost osvětlení a předložit návrh radě. Termín: 27.1. 2003

12/2003 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost rodiny Homoláčových a souhlasí s postupem starosty - postoupení stížnosti orgánu příslušnému k vyřízení pověřenému úřadu ve Frýdlantě. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit stěžovatele. Termín: 27.1. 2003

13/2003 VZALA NA VĚDOMÍ podnět členky ZM p. MUDr. Krejcarové. Podnětem se bude zabývat při přípravě rozpočtu města.

15.2.2007 20:51:56 | přečteno 803x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load