Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

8. jednání dne 13.5.2002

USNESENÍ

z 8. jednání rady města Hejnice, konaného dne 13.5.2002 v 15.30 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

89/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č. 82,83,84,85,86,87,88/2002. PRODLUŽUJE termín usn.č. 62/02 do 27.5.2002.

90/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA závěrečný účet hospodaření za rok 2001 a doporučí jej ke schválení ZM. UKLÁDÁ starostovi závěrečný účet hospodaření předložit ZM dne 29.5.2002.

91/2002 PROJEDNALA zprávu finančního výboru a ukládá starostovi předložit zprávu ZM dne 29.5.2002.

92/2002 PROJEDNALA zprávu kontrolního výboru. UKLÁDÁ starostovi předložit zprávu ZM dne 29.5.2002 s doporučením po dobu ubytovávání žáků SOU lesnického nesledovat ubyt. kapacitu u Filových. UKLÁDÁ tajemníkovi podat na Filovi podnět k řízení České inspekci ŽP a referátu ŽP OkÚ Liberec o likvidaci TKO. Termín: 27.5.2002

93/2002 SOUHLASÍ s ukázkou Veterán klubu historických vozidel dne 18.5.2002 mezi 13.00 - 15.00 hodinou na bývalém nádraží ČSAD.

94/2002 VZALA NA VĚDOMÍ havárii u domu manželů Čivrných a z důvodu bezodkladného řešení havárie schvaluje postup starosty. Případné náklady budou předloženy radě.

95/2002 DOPORUČUJE zastupitelstvu města odprodat čp. 13 p. Karolu Novákovi za cenu symbolickou 100,- Kč z důvodu nápravy chyb minulých let. UKLÁDÁ starostovi předložit odprodej ke schválení ZM dne 29.5.2002. UKLÁDÁ tajemníkovi záměr města zveřejnit dle zákona. Termín: ihned

96/2002 NAVRHUJE zastupitelstvu města ke schválení záměr odprodat dům čp. 410. UKLÁDÁ starostovi předložit tento záměr zastupitelstvu města dne 29.5.2002 ke schválení.

97/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh vedoucí školní jídelny na zvýšení ceny stravného a to: 1. - 4. třída 14,- Kč , 5. - 9. třída 16,- Kč , dospělí 32,- Kč s platností od 1. září 2002. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit vedoucí školní jídelny. Termín: 27.5.2002

98/2002 VZALA NA VĚDOMÍ žádost manž. Dvořákových o pokácení lípy a UKLÁDÁ tajemníkovi nechat stav posoudit a předložit radě města. Termín: 27.5.2002

99/2002 VZALA NA VĚDOMÍ žádosti o byty :
1/ Sochorová Andrea, Hejnice čp. 272
2/ Sochorová Martina, Hejnice čp. 272
3/ Tomáš Ježowicz, Hejnice čp. 224,
Helena Kostelníková, Hejnice čp. 594
4/ Sochorová Alena, Hejnice čp. 581
5/ Juklíčková Anna, Hejnice 537/2
6/ Svobodová Eliška, Hejnice čp. 252
UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 27.5.2002

15.2.2007 20:36:52 | přečteno 921x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load