Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

3. jednání dne 18.2.2002

USNESENÍ

ze 3. jednání rady města v Hejnicích, konaného dne 18.2.2002
v 15.30 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

26/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 19,16, 22, 12, 17, 18, 20, 21, 23, 13/2002. PRODLUŽUJE termín usn.č.: 8/2002 do 4.3.2002

27/2002 PROJEDNALA žádost p. Drienovského o povolení pronájmu svého bytu v čp. 595 sl. Humlové a p. Vackovi a žádost schválila na dobu l roku. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 4.3.2002

28/2002 SCHVÁLILA záměr odprodat pozemek p.č. 199/2 za účelem nápravy chyby v katastru nemovitostí. UKLÁDÁ tajemníkovi záměr zveřejnit a uvědomit žadatele. Termín: 4.3.2002

29/2002 SCHVÁLILA uzavření školských zařízení v době letních prázdnin včetně školní jídelny dle návrhu komise školské. MŠ č. l od 8.7.2002 do 9.8.2002
MŠ č. 2 od 22.7.2002 do 23.8.2002
MŠ č. 3 od 8.7.2002 do 9.8.2002
šk. družina a klub od 1.7.2002 do 23.8.2002
školní jídelna od 15.7.2002 do 16.8.2002

30/2002 VZALA NA VĚDOMÍ návrh smlouvy o bezúplatném převodu objektu čp. 530/2 a UKLÁDÁ starostovi převod projednat na jednání ZM. Termín: 20.2.2002

31/2002 SCHVÁLILA žádost CIRKUSU ROMANZA o povolení hostování ve městě s platbou 500,- Kč za pozemek s tím, že pro děti MŠ bude vstupné zdarma. UKLÁDÁ starostovi uvědomit žadatele. Termín: 4.3.2002

32/2002 PROJEDNALA žádost MUDr. Viléma Semeráka o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem gynekologické ordinace a pronájem schválila na dobu 5 let za cenu 300,- Kč za l m2/1rok s platností od 1.2.2002. UKLÁDÁ Středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 4.3.2002

33/2002 PROJEDNALA žádost MUDr. Heleny Krejcarové o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a pronájem schválila na dobu 5 let za cenu 300,- Kč/lm2/1 rok s platností od 1.2.2002. UKLÁDÁ Středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 4.3.2002

34/2002 PROJEDNALA žádost p. Karola Nováka o možnosti sjednání nápravy k vlastnictví domu ve Ferdinandově čp. 13. Souhlasí se starostou navrženým postupem a UKLÁDÁ starostovi danou věc projednat na ZM. Termín: 20.2.2002

35/2002 SOUHLASÍ s uspořádáním promítání programu Čarokrásné Benátky dne 25.3.2002 v městském kině.

36/2002 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost nájemníků domu čp. 580 a 581 na hlučnost topení a UKLÁDÁ starostovi města vyzvat firmu Regula Hrádek n.N. ke konzultaci k nápravě daného stavu. UKLÁDÁ tajemníkovi nájemníkům odpovědět. Termín: 4.3.2002

37/2002 UKLÁDÁ místostarostovi vyzvat Frýdlantskou vodárenskou spol. k odstranění závady v ul. Klášterní (kanalizace - propadlá vozovka). Termín: 4.3.2002

38/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh vyhlášky města č. 1/2002 stanovující systém nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem v územním obvodu města Hejnice. UKLÁDÁ starostovi předložit návrh vyhlášky ke schválení ZM. Termín:20.2.2002

39/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh vyhlášky města č. 2/2002 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v územním obvodu města Hejnice. UKLÁDÁ starostovi předložit návrh vyhlášky ke schválení ZM. Termín:20.2.2002

15.2.2007 20:31:05 | přečteno 795x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load