Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

2. jednání dne 4.2.2002

USNESENÍ

ze 2. jednání rady města Hejnice, konaného dne 4.2.2002
v 15.30 hodin
v kanceláři starosty města

Rada města :

11/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjmula ze sledování usn.č.: 2, 7, 9, 10/2002. PRODLUŽUJE termín usn.č.: 8/2002 do 18.2.2002.

12/2002 PRONAJÍMÁ ordinaci veterinárního lékaře p. MVDr. Struhárovi s platností ode dne 1.1.2002 za cenu 300,- Kč/m2. UKLÁDÁ Středisku služeb sepsat nájemní smlouvu. Termín: 18.2.2002

13/2002 UKLÁDÁ tajemníkovi vypracovat směrnici k vyřazování majetku z evidence a předat ji všem vedoucím zařízení a organizací města spolu s výzvou k jejímu dodržování. Termín: 31.3.2002

14/2002 PROJEDNALA a SCHVÁLILA zprávu o inventarizaci majetku města tak, jak byla předložena. UKLÁDÁ starostovi předložit zprávu ke schválení ZM dne 20.2.2002.

15/2002 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu místostarosty města o projednání úkolů r. 2001 z pohledu MH a SBH a zprávu o úkolech roku 2002 MH a SBH. UKLÁDÁ starostovi obě zprávy písemně předložit ZM dne 20.2.2002.

16/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh rozpočtu města pro rok 2002, který doporučí ke schválení ZM. UKLÁDÁ starostovi návrh předložit ke schválení ZM dne 20.2.2002. UKLÁDÁ tajemníkovi návrh zveřejnit. Termín: ihned

17/2002 PŘIJALA výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací v roce 2001. Zprávu schválila a ukládá tajemníkovi zveřejnit zprávu. Termín: 18.2.2002

18/2002 PROJEDNALA žádost p. Michela Helmuta o odprodej pozemku p.č. 1105/1 a rozhodnutí odkládá do konečného řešení po zaměření stávajících pozemků. UKLÁDÁ starostovi zaměření zajistit. Termín: 30.5.2002 UKLÁDÁ tajemníkovi vyrozumět žadatele. Termín: 18.2.2002

19/2002PROJEDNALA žádost p. Drienovského, Hejnice čp. 595 o pronájem jeho bytu p. Martinu Vackovi a p. Věře Humlové. Rozhodnutí odkládá do příští rady.

20/2002 PROJEDNALA žádost manželů Heleny a Miroslava Novákových o koupi pozemku p.č. 199/2. UKLÁDÁ tajemníkovi zjistit příčinu rozporu geometrických plánů a k dané žádosti se vrátí na příštím jednání RM. Termín: 18.2.2002

21/2002 PROJEDNALA žádost p. Karla Šikela o sponzorování na maratonský běh v částce do 10.000,- Kč. Rada žádost zamítla. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 18.2.2002

22/2002 VZALA NA VĚDOMÍ upozornění MUDr. Hejcmanové na vypouštění vod obsahujících amalgan. UKLÁDÁ starostovi o povolení zažádat OkÚ v Liberci. Termín: ihned

23/2002 PROJEDNALA stanovisko Českého svazu zahrádkářů Hejnice k odprodeji pozemků čp. 1105/1 a 821/4 a UKLÁDÁ tajemníkovi pozemky nechat zaměřit. Termín: 28.2.2002

24/2002 VZALA NA VĚDOMÍ a souhlasí s uzavřením komisionářské smlouvy na dopravní obslužnost 373.900,- Kč. UKLÁDÁ starostovi předložit smlouvu ke schválení ZM dne 20.2.2002.

25/2002 PROJEDNALA žádost o koupi domu čp. 288 a ukládá starostovi předložit odprodej ZM dne 20.2.2002.

15.2.2007 20:30:02 | přečteno 803x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load