Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

19. jednání dne 9.12.2002

U S N E S E N Í

z 19. jednání rady města Hejnice, konaného dne 9.12.2002
v 15.45 hodin v kanceláři starosty města

Rada města :

211/2002 PROJEDNALA kontrolu usnesení a vyjímá ze sledování usn.č.: 199, 200, 202, 197, 205, 206, 207, 208, 209/02. PRODLUŽUJE termín usn.č. 122/2002. do 31.1.2003.

212/2002 ROZHODLA povolit p. Bartošovi úpravu chodníku v místě vjezdu do jeho garáže na vlastní náklady a po projednání se starostou města. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 20.12.2002

213/2002 ROZHODLA ve věci pronájmu kina Sboru Jednoty bratrské pravidelně o nedělích za cenu 600,- Kč za 2 hodiny. UKLÁDÁ tajemníkovi žadateli odpovědět a pozvat ho ke starostovi na jednání. Termín: 20.12.2002

214/2002 DOPORUČÍ zastupitelstvu města odprodej pozemku p.č. 35/4 na stavbu rodinného domku. UKLÁDÁ tajemníkovi vypovědět nájemní smlouvu uživateli a záměr prodeje pozemku zveřejnit. UKLÁDÁ starostovi předložit odprodej ke schválení ZM. Termín: 31.12.2002 zveřejnění . Únor 2003 předložení ZM

215/2002 VZALA NA VĚDOMÍ zprávu o plnění místních daní a poplatků. UKLÁDÁ starostovi předložit zprávu zastupitelstvu města. Termín: 11.12.2002

216/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA zprávu o úpravě rozpočtu pro rok 2002 a UKLÁDÁ starostovi předložit zprávu ke schválení zastupitelstvu města. Termín: 11.12.2002

217/2002 UKLÁDÁ starostovi , aby na základě požadavku člena rady, předložil zastupitelstvu města rozšíření programu o bod - Svícení ve městě v nočních hodinách. Termín: 11.12.2002

218/2002 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Kopeckého o odkoupení části pozemku p.č. 74 a UKLÁDÁ tajemníkovi vypovědět nájemní smlouvu stávajícímu nájemci a pozvat ho k jednání ke starostovi města. Termín: 31.12.2002

219/2002 VZALA NA VĚDOMÍ stížnost nájemníků čp. 531 na zápach šířící se z bytu Jirošových. UKLÁDÁ starostovi ve věci jednat. UKLÁDÁ tajemníkovi pozvat p. Jirošovou na jednání ke starostovi města. Termín: 20.12.2002

220/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh na uzavření MěÚ z důvodu nařízené dovolené o vánočních svátcích od 24.12.2002 do 3.1.2003 včetně. UKLÁDÁ tajemníkovi informaci zveřejnit na úřední desce a na dveřích úřadu. Termín: 20.12.20002

221/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA žádost na uzavření mateřských škol a školní jídelny v době od 23.12.2002 do 3.1.2003 včetně. UKLÁDÁ p. Štěpánové uvědomit vedoucí zařízení. Termín: 20.12.2002

222/2002 VZALA NA VĚDOMÍ vyjádření SCHKOJH ohledně chemického posypu a konstatuje, že v letošním roce je uskutečnění nereálné. UKLÁDÁ tajemníkovi zveřejnit v Hejnickém zpravodaji anketu občanů o zájmu či nezájmu solit. Termín: příští vydání HZ

223/2002 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. RNDr. Ročkové o přidělení případného volného bytu nad lékárnou. Konstatuje, že v současné době není žádný tento byt volný. UKLÁDÁ tajemníkovi uvědomit žadatele. Termín: 20.12.2002

224/2002 PROJEDNALA A SCHVÁLILA návrh na odměny zastupitelům. UKLÁDÁ starostovi předložit návrh ke schválení zastupitelstvu města. Termín: 11.12.2002

225/2002 SCHVÁLILA zřízení komise životního prostředí a JMENUJE předsedou komise pana Jana Votavu.

226/2002 SCHVÁLILA pronájem pozemků na honitby Lesů ČR tak, jak byly smlouvy o pronájmu předloženy. UKLÁDÁ starostovi smlouvy podepsat

227/2002 VZALA NA VĚDOMÍ žádost p. Miroslava Šolty o odkoupení pozemku p.č. 443. UKLÁDÁ tajemníkovi odpovědět žadateli, že pozemek není ve vlastnictví města. Žádost bude odložena. Termín: 20.12.2002

15.2.2007 20:49:56 | přečteno 723x | Hejnice
 

Město Hejnice

Nádražní 521
463 62 Hejnice

tel. +420 482 322 211
e-mail: info@mestohejnice.cz
Datová schránka ID: 6rsbedk
Bankovní účet: 19-0984938359/0800

Úřední hodiny

pondělí, středa
8.00 - 11.30 hod.
12.00 - 17.30 hod.

 
load